V kňazskom seminári v Badíne sa uskutočnili kňazské rekolekcie

     Vo štvrtok 12. januára 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnili kňazské rekolekcie. Stretnutie kňazov Banskobystrickej diecézy so svojím biskupom Mons. Mariánom Chovancom sa začalo o 9.30 hod. spoločnou svätou omšou v seminárnej kaplnke.

Trojkráľové požehnanie príbytkov v seminári

     V nedeľu 8. januára 2017, v deň slávnosti Krstu Krista Pána, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo trojkráľové požehnanie príbytkov. Predchádzali mu slávnostné vešpery, ktorým predsedal vdp. Ján Viglaš, rektor kňazského seminára.

Štedrá večera v seminári

     Posledný večer pred odchodom seminaristov na liturgicko-pastoračnú prax sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala ´štedrá večera´. Vo štvrtok 15.12.2016 o 17.00 hod. sa predstavení seminára, bohoslovci, vyučujúci, rehoľné sestry a zamestnanci seminára zišli na spoločnej svätej omši v seminárnej kaplnke. Liturgii predsedal Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Vo svojej kázni uvažoval nad vnímaním Vianoc a narodenia Ježiša. V dnešnej dobe sú

Udelenie kandidatúry posvätných stavov

     8. decembra 2016, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie bola v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne udelená kandidatúra posvätných stavov diakonátu a kňazstva šiestim bohoslovcom piateho ročníka a jednému bohoslovcovi šiesteho ročníka. Slávnosť sa začala svätou omšou o 16.30 v seminárnej kaplnke. Liturgii predsedal Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na omši boli prítomní aj predstavení kňazského

V seminári sa slávila 2. adventná nedeľa spolu s Badínčanmi

     Seminárny Kostol sv. Františka Xaverského v Badíne sa 4. decembra 2016 zaplnil veriacimi badínskej farnosti, ktorí spolu s predstavenými a bohoslovcami kňazského seminára slávili slávnostnú svätú omšu o 10.45 hod.

Stránky