Informácie pre záujemcov o štúdium teológie (prihlášky do 30.4. 2017)

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva i laikov.

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2017

Pozývame Vás na prednášku O živote veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla

     Katolícke biblické dielo, Studia Biblica Slovaca a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského Vás srdečne pozývajú na verejnú prednášku prof. P. Marcella A. Buscemiho OFM o živote veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla.

     Prednáška sa uskutoční 24. 4. 2017 o 19:30 h v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici -Badíne.

     Tešíme sa na Vašu účasť.

Michal Sandánus

Celodiecézne mariánske večeradlo v Badíne

     V sobotu 11. marca 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo večeradlo Banskobystrickej diecézy pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia. Program sa začal modlitbou dňa z Liturgie hodín o 9.00 hod., ktorú viedol špirituál seminára vdp. Peter Jandura. Potom sa veriaci pomodlili spolu s bohoslovcami radostný ruženec. Nasledovala prednáška na tému Panna Mária, Don Gobbi a my.

V kňazskom seminári v Badíne sa uskutočnili kňazské rekolekcie

     Vo štvrtok 12. januára 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnili kňazské rekolekcie. Stretnutie kňazov Banskobystrickej diecézy so svojím biskupom Mons. Mariánom Chovancom sa začalo o 9.30 hod. spoločnou svätou omšou v seminárnej kaplnke.

Trojkráľové požehnanie príbytkov v seminári

     V nedeľu 8. januára 2017, v deň slávnosti Krstu Krista Pána, sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo trojkráľové požehnanie príbytkov. Predchádzali mu slávnostné vešpery, ktorým predsedal vdp. Ján Viglaš, rektor kňazského seminára.

Stránky