Seminárna knižnica ZATVORENÁ

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského

22.3. 2019

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského bude v tento deň ZATVORENÁ.

Podporte nás a darujte nám Vaše 2% z dane

Prosíme všetkých dobrodincov a priateľov, ktorí máte záujem pomôcť nášmu kňazskému semináru a venovaním svojich 2% dane z príjmu. Formulár nájdete v priloženom .pdf súbore a v sekcii Podporte nás.

Prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva, laikov aj laičky

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne / v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva, laikov a laičky

Kniha o emóciách v Biblii z našej fakulty

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala knihu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.
     Ako píše prof. P. Farkaš, jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým konkrétnym zverejnením výskumu interdisciplinárneho autorského kolektívu na Slovensku. Monotematická monografia Emócie v Biblii je

Seminaristi prijali ministériá

     V pondelok 3. decembra 2018 oslávili v Kňazskom seminári v Badíne slávnosť hlavného patróna seminára a diecézy sv. Františka Xaverského. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ktorý počas nej udelil šiestim seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu.

Stránky