Banskobystrickí seminaristi na návšteve Ostrihomu

     Banskobystrickí seminaristi spolu so svojimi predstavenými navštívili 7. novembra hrob svojho niekdajšieho diecézneho biskupa Jozefa Ignáca Rudňanského v Ostrihome. Po svätej omši v Katedrále Panny Márie a sv. Vojtecha, ktorú za zosnulého biskupa celebroval rektor seminára Ján Viglaš, sa seminaristi spoločne modlili v krypte pod touto bazilikou, kde je tento biskup aj pochovaný. Počas tejto cesty ich sprevádzal aj cirkevný historik Gabriel Brendza.

V Žiari nad Hronom pochovali kňaza Jána Čaprnku

     V pondelok, 22. októbra sa vo Farskom kostole Povýšenia svätého kríža uskutočnila pohrebná svätá omša kňaza a lekára MUDr. Mgr. Jána Čaprnku (†89), ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pri homílii si na posolstvo jeho života a priateľstvo zaspomínal cirkevný historik, farár v Selciach a osobný priateľ zomrelého ThDr. Gabriel Brendza. Po svätej omši bol zosnulý následne pochovaný na mestskom cintoríne. Udalosti sa zúčastnili okrem pozostalej rodiny aj kňazi

Banskobystrickí seminaristi absolvovali duchovné cvičenia

     Seminaristi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne absolvovali v dňoch 18.-21. októbra duchovné cvičenia na Mariánskej hore - Levoči, v blízkosti Baziliky Navštívenia Panny Márie. Duchovné cvičenia viedol exercitátor jezuita Ján Benkovský, SJ. Celé cvičenia sa niesli v základných témach duchovných cvičení podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly a k celkovej atmosfére prispievala nielen príroda, výhľad na Levoču, ale aj starostlivosť sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa.

Slavomír Michna

Obliečka bratov štvrtákov

     V nedeľu, 7.10.2018 sa v našom kňazskom seminári uskutočnila obliečka do reverend našich bratov štvrtákov Zdenka Bartoša, Patrika Hrma a Michala Sandánusa. Pri svätej omši, ktorú celebroval rektor seminára Ján Viglaš našim štvrtákom pripomenul, aby svojim oblečením neprezentovali svoju autoritu, ale svedectvo svojho života. Pri svätej omši a ďaľšom programe boli prítomní aj rodičia ostatných seminaristov, pri príležitosti 25-teho výročia nášho seminára. Po svätej omši nasledovalo ich krátke stretnutie s predstavenými seminára a slávnostný obed.

25 rokov seminára v Badíne

     Na spomienku sv. Františka z Assisi 4. októbra oslávil Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne svoje 25-te výročie. Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s predstavenými a pozvanými vyučujúcimi seminára jeho bývalý rektor, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pri svätej omši si zaspomínal na vysviacku seminárneho kostola a súčasným bohoslovcom pripomenul najmä dôležitosť vzájomného spoločenstva. Po svätej omši nasledovala slávnostná večera pre všetkých pozvaných predstavených, vyučujúcich, zamestnancov, sestry

Stránky