Pozvánka na miništrantský futbalový turnaj

     Tradične aj tento rok pripravujeme pre miništrantov Banskobystrickej diecézy futbalový turnaj u nás v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne, na ktorý srdečne pozývame všetkých miništrantov.

Kedy? 11. mája 2019.

Viac informácií o programe a prihlasovaní nájdeš v priloženom pdf dokumente tu: TURNAJ

Banskobystrickí bohoslovci putovali na Kalváriu v Banskej Štiavnici

     V nedeľu, 24. marca v rámci pôstnej prípravy na Veľkú noc putovali banskobystrickí bohoslovci na známu Kalváriu v Banskej Štiavnici. Po skončení krížovej cesty a prehliadke Horného kostola slávili svätú omšu v Dolnom kostole poslednej večere, ktorú celebroval prefekt seminára Jozef Repko. V závere svätej omše sa poďakoval rektor seminára Ján Viglaš za prijatie a sprevádzanie počas celého programu predsedovi Kalvárskeho fondu Martinovi Macharikovi. Po skončení si mali bohoslovci možnosť prehliadnuť aj nové

Kniha o emóciách v Biblii z našej fakulty

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského vydala knihu s názvom Emócie v Biblii. Výskum fenoménu emócií v biblickej tradícii.
     Ako píše prof. P. Farkaš, jednotlivé kapitoly v tejto monografii sú výsledkom bádania renomovaných odborníkov a zároveň prvým konkrétnym zverejnením výskumu interdisciplinárneho autorského kolektívu na Slovensku. Monotematická monografia Emócie v Biblii je

Seminaristi prijali ministériá

     V pondelok 3. decembra 2018 oslávili v Kňazskom seminári v Badíne slávnosť hlavného patróna seminára a diecézy sv. Františka Xaverského. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ktorý počas nej udelil šiestim seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu.

Titus Zeman pre seminár v Badíne

     V utorok, 27. novembra bola Kňazskému semináru v Badíne slávnostným spôsobom podarovaná relikvia prvého stupňa blahoslaveného Titusa Zemana. Relikviu venoval vicepostulátor procesu blahorečenia, salezián don Jozef Slivoň, ktorý tu zároveň celebroval svätú omšu. V homílii spomenul najmä dôležitosť modlitby v našich životoch na príklade Titusa Zemana. Keďže bl. Titus Zeman pomáhal bohoslovcom v minulom režime doštudovať aj za cenu vlastného života, prítomnosť jeho relikvie je pre tento seminár o to vzácnejšia.

Stránky