V Badíne predstavili posynodálnu apoštolskú exhortáciu Christus vivit

     V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne v stredu 26. júna 2019 predstavili slovenský preklad posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Christus vivit (Kristus žje). Na konferencii zazneli svedectvá priamych účastníkov synody - bratislavského arcibiskupa metropolita a predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského a animátorky Viktórie Žolnovej.

Štyria novokňazi pre Banskobystrickú diecézu

     V sobotu, 22. júna 2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnila kňazská vysviacka 4 nových kňazov. Vo svätej omši, ktorú vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, sa novými kňazmi stali: Filip Gulai z Novej Bane, Jakub Randis z Brehov, Juraj Kiss a Lukáš Líška z Banskej Štiavnice. V najbližších dňoch sa v ich rodných farnostiach uskutočnia ich primičné sväté omše, na ktoré všetci srdečne pozývajú. Zaujímavosťou taktiež je, že v Banskej Štiavnici sa primície

Banskobystrickej diecéze pribudli štyria noví diakoni

     V sobotu 15. júna 2019 sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutočnila vysviacka nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec pri svätej omši vysvätil za diakonov štyroch seminaristov 5. ročníka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a to Martina Garaja z farnosti Nová Baňa, Mateja Izraela z farnosti Dobrá Niva - filiálka Podzámčok, Martina Mička z farnosti Stará Halíč - filiálka Lehôtka a Martina Ščúryho z farnosti

Posledné Te Deum v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, sa 13. júna 2019 uskutočnilo posledné slávnostné Te Deum a promócie. Ďakovnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý vo svätej omši zároveň vyjadril aj nádej znovuotvorenia brán tohto kňazského seminára v budúcnosti. Po svätej omši sa v aule seminára uskutočnili promócie 5 študentov denného štúdia a 12 študentov externého štúdia, ktorým bol udelený titul magister teológie, za účasti prorektora Univerzity Komenského a dekana

Navštívili sme kňazský seminár v Nitre

     Na 6. veľkonočnú nedeľu prijali banskobystrickí seminaristi pozvanie na návštevu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Program začal spoločnou slávnostnou svätou omšou v Katedrále svätého Emeráma, ktorú celebroval rektor nitrianskeho kňazského seminára Mons. ThLic. Marián Dragúň. Po svätej omši nasledoval priestor pre neformálne rozhovory a zoznámenie sa pri káve v kňazskom seminári. Po spoločnom obede a stretnutí s budúcimi predstavenými si banskobystrickí seminaristi mohli prezrieť priestory kňazského

Stránky