Konferencia o vývoji fenoménu emócií v biblickej tradícii

     RKCMBF UK, Katedra biblických vied v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Františka Xaverského v Badíne Vás pozývajú 14. decembra 2018 o 9.00 hod. na vedeckú konferenciu s názvom Historické etapy vývoja fenoménu emócií v židovskej a kresťanskej biblickej tradícii

Záujemcovia o účasť sa môžu prihlásiť do 13. decembra 2018. Účastnícky príspevok 12 € zahŕňa aj obed.

Plagát (.pdf)

 

Adventné nedele budú mať svoje biblické vstupy

     V rámci 25. výročia Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, študenti 6. ročníka spolu so svojím vyučujúcim, biblistom Blažejom Štrbom, pripravili biblické vstupy k adventným nedeliam roku 2018. Tieto vstupy budú obsahovať krátke úvody k jednotlivým čítaniam každej nedele. Postupne si ich budete môcť prečítať na tejto webovej stránke (v časti Archív článkov) a aj takýmto spôsobom sa pripraviť na blížiace sa narodenie nášho Pána Ježiša Krista

foto: www.bellatorchristi.com

Seminaristi prijali ministériá

     V pondelok 3. decembra 2018 oslávili v Kňazskom seminári v Badíne slávnosť hlavného patróna seminára a diecézy sv. Františka Xaverského. Svätú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ktorý počas nej udelil šiestim seminaristom ministériá lektorátu a akolytátu.

Titus Zeman pre seminár v Badíne

     V utorok, 27. novembra bola Kňazskému semináru v Badíne slávnostným spôsobom podarovaná relikvia prvého stupňa blahoslaveného Titusa Zemana. Relikviu venoval vicepostulátor procesu blahorečenia, salezián don Jozef Slivoň, ktorý tu zároveň celebroval svätú omšu. V homílii spomenul najmä dôležitosť modlitby v našich životoch na príklade Titusa Zemana. Keďže bl. Titus Zeman pomáhal bohoslovcom v minulom režime doštudovať aj za cenu vlastného života, prítomnosť jeho relikvie je pre tento seminár o to vzácnejšia.

Návšteva novokňazov

     V pondelok 19. novembra navštívili náš seminár štyria novokňazi Marián Uram (farnosť Zvolen-mesto), Jozef Slavkovský (farnosť Žarnovica), Patrik Špánik (farnosť Levice-mesto) a Dominik Kučera (farnosť Prievidza-mesto). Hlavným celebrantom sv. omše bol Jozef Slavkovský a Dominik Kučera, nás v homílii povzbudil k horlivosti. Po sv. omši a večeri nasledovalo neformálne stretnutie s bohoslovcami, kde im novokňazi priblížili ich život v pastorácii a povzbudili

Stránky