Obliečka bratov štvrtákov

     V nedeľu, 7.10.2018 sa v našom kňazskom seminári uskutočnila obliečka do reverend našich bratov štvrtákov Zdenka Bartoša, Patrika Hrma a Michala Sandánusa. Pri svätej omši, ktorú celebroval rektor seminára Ján Viglaš našim štvrtákom pripomenul, aby svojim oblečením neprezentovali svoju autoritu, ale svedectvo svojho života. Pri svätej omši a ďaľšom programe boli prítomní aj rodičia ostatných seminaristov, pri príležitosti 25-teho výročia nášho seminára. Po svätej omši nasledovalo ich krátke stretnutie s predstavenými seminára a slávnostný obed.

25 rokov seminára v Badíne

     Na spomienku sv. Františka z Assisi 4. októbra oslávil Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne svoje 25-te výročie. Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s predstavenými a pozvanými vyučujúcimi seminára jeho bývalý rektor, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pri svätej omši si zaspomínal na vysviacku seminárneho kostola a súčasným bohoslovcom pripomenul najmä dôležitosť vzájomného spoločenstva. Po svätej omši nasledovala slávnostná večera pre všetkých pozvaných predstavených, vyučujúcich, zamestnancov, sestry

Otvorenie akademického roka

     Vo štvrtok 27. septembra sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne otvoril nový akademický rok 2018/2019. Pri slávnostvnej omši, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, seminaristi s vyučujúcimi a predstavenými seminára spoločne vzývali Ducha Svätého do tohto nového roka slávnostným Veni Sancte. Po svätej omši nasledoval v aule seminára slávnostný príhovor dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotografii: (zľava) Michal Martinka, Dominik Kučera, Mons. Marián Chovanec, Patrik Špánik, Jozef Slavkovský, Marian Uram

     V sobotu 16. júna 2018 sa Banskobystrická diecéza rozrástla o päť nových kňazov, ktorých pri slávnostnej svätej omši vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Kňazskú vysviacku prijali diakoni Dominik Kučera z Kováčovej, Michal Martinka z Novej Bane, Jozef Slavkovský zo Sásovej, Patrik Špánik zo Sebechlieb a Marián Uram z Michalovej.

Rozlúčka a promócie v Badíne

Na fotografii: zľava Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Dr.h.c. prof. Karol Mičieta, ThLic. Ján Viglaš, ThDr. Vladimír Thurzo

     V stredu 13. júna 2018 sa neformálnou opekačkou v Kňazskom seminári v Badíne seminaristi  lúčili so svojimi bratmi šiestakmi, ktorí po šiestich rokoch štúdia a formácie opúšťajú brány seminára, už ako diakoni, alebo budúci kňazi.

     „Za tých šesť rokov som oveľa viac dostal a získal, ako stratil, formácia ma teda obohacovala.“, spomína diakon Dominik Kučera.

Stránky