Seminárna knižnica ZATVORENÁ

Seminárna knižnica sv. Františka Xaverského

Od 13.08. do 17.08.2018

Seminárna knižnica sv. Františka Xaver-ského bude v týchto dňoch zatvorená.

Termíny zápisu pre akademický rok 2018/2019

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Zápis predmetov v AIS2: 01.08.2018 – 31.08.2018

Kňazská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotografii: (zľava) Michal Martinka, Dominik Kučera, Mons. Marián Chovanec, Patrik Špánik, Jozef Slavkovský, Marian Uram

     V sobotu 16. júna 2018 sa Banskobystrická diecéza rozrástla o päť nových kňazov, ktorých pri slávnostnej svätej omši vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätil diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Kňazskú vysviacku prijali diakoni Dominik Kučera z Kováčovej, Michal Martinka z Novej Bane, Jozef Slavkovský zo Sásovej, Patrik Špánik zo Sebechlieb a Marián Uram z Michalovej.

Rozlúčka a promócie v Badíne

Na fotografii: zľava Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Dr.h.c. prof. Karol Mičieta, ThLic. Ján Viglaš, ThDr. Vladimír Thurzo

     V stredu 13. júna 2018 sa neformálnou opekačkou v Kňazskom seminári v Badíne seminaristi  lúčili so svojimi bratmi šiestakmi, ktorí po šiestich rokoch štúdia a formácie opúšťajú brány seminára, už ako diakoni, alebo budúci kňazi.

     „Za tých šesť rokov som oveľa viac dostal a získal, ako stratil, formácia ma teda obohacovala.“, spomína diakon Dominik Kučera.

Divadlo z Novej Bane a Farnosť Sebechleby v Badíne

Na fotografii: inscenácia divadelnej hry Kam z konopí… ? v aule seminára

     V nedeľu 10. júna 2018 ožil Kňazský seminár v Badíne návštevou Farnosti Sebechleby spolu s farárom Danielom Markovičom v rámci Farského dňa rodiny. Spoločnú svätú omšu so seminaristami celebroval prof. Anton Adam, ktorý v homílii vyzdvihol Božie prikázania, ktoré by nás nemali obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Po spoločnom obede navštivil seminár aj ochotnícky divadelný súbor spoločenstva Dom chvály z Novej Bane, ktorý sa predstavil šiestou reprízou inscenácie Kam z konopí… ? od autora Ota Šafráneka. Túto komediálnu hru z

Stránky