Banskobystrickej diecéze pribudli štyria noví diakoni

     V sobotu 15. júna 2019 sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutočnila vysviacka nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec pri svätej omši vysvätil za diakonov štyroch seminaristov 5. ročníka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a to Martina Garaja z farnosti Nová Baňa, Mateja Izraela z farnosti Dobrá Niva - filiálka Podzámčok, Martina Mička z farnosti Stará Halíč - filiálka Lehôtka a Martina Ščúryho z farnosti

Posledné Te Deum v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, sa 13. júna 2019 uskutočnilo posledné slávnostné Te Deum a promócie. Ďakovnú svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý vo svätej omši zároveň vyjadril aj nádej znovuotvorenia brán tohto kňazského seminára v budúcnosti. Po svätej omši sa v aule seminára uskutočnili promócie 5 študentov denného štúdia a 12 študentov externého štúdia, ktorým bol udelený titul magister teológie, za účasti prorektora Univerzity Komenského a dekana

Exhortácia pre mladých vychádza v slovenčine, predstaví sa v Badíne

     V priestoroch Kňaského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v stredu 26. júna 2019 uskutoční konferencia na tému Predstavenie posynodálnej apoštolskej exhortácie Christus vivit, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou. Cieľom konferencie je predstavenie dokumentu Christus vivit a vytýčenie niektorých konkrétnych tém inšpirovaných dokumentom.

Navštívili sme kňazský seminár v Nitre

     Na 6. veľkonočnú nedeľu prijali banskobystrickí seminaristi pozvanie na návštevu Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Program začal spoločnou slávnostnou svätou omšou v Katedrále svätého Emeráma, ktorú celebroval rektor nitrianskeho kňazského seminára Mons. ThLic. Marián Dragúň. Po svätej omši nasledoval priestor pre neformálne rozhovory a zoznámenie sa pri káve v kňazskom seminári. Po spoločnom obede a stretnutí s budúcimi predstavenými si banskobystrickí seminaristi mohli prezrieť priestory kňazského

Nedeľa Dobrého pastiera vo Vrícku

     Banskobystrickí seminaristi na Nedeľu Dobrého pastiera navštívili rehoľné sestry vo Vrícku. Prvá skupina na čele so špirituálom Ľubomírom Gregom navštívila sestry Satmárky, s ktorými spoločne slávili svätú omšu a pri obede sa mali možnosť vzájomne viac spoznať a povzbudiť v povolaní. Druhá skupina na čele s rektorom Jánom Viglašom navštívila sestry Vykupiteľky v susedstve, kde okrem spoločnej svätej omše absolvovali aj moderovanú adoráciu. Pre obidve kongregácie a aj pre bohoslovcov to bol nepochybne veľmi požehnaný čas.

Stránky