Nachádzate sa tu

Domov

10 rokov od návštevy Jána Pavla II. v Badíne

bl. Ján Pavol II. v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v B. Bystrici – Badíne 12.09.2003

     Nasledujúci 12. september 2013 je desiatym výročím tretej apoštolskej cesty pápeža na Slovensku, keď dnes už blahoslavený Ján Pavol II. celebroval svätú omšu na Námestí SNP v Banskej Bystrici a následne navštívil Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.

     Tých pár hodín strávených s Jánom Pavlom II. bolo chvíľou plnou očakávania, ale aj úžasnej tolerancie, ktorá prišla s ním. Počas spoločnej obedňajšej pauzy a občerstvenia sa v priateľskej atmosfére dokázali spoločne zdieľať policajti, kňazi, ochrankári, seminaristi či zdravotníci a mnohí ďalší laici s osobitným poslaním. Dokonca aj vstupná hala seminára sa stala miestom krátkeho, ale o to srdečnejšieho stretnutia pápeža a biskupov s predstaviteľmi iných cirkví a náboženských spoločností pôsobiacich na Slovensku.

     Kratučký pobyt pápeža v seminárnom prostredí mal svoje vyvrcholenie v jeho srdci, ktorým je Kaplnka sv. Františka Xaverského. V nej, podľa vopred stanoveného programu, bol určený čas na modlitbu a požehnanie novej oltárnej mozaiky od Marka Rupnika, ako aj nových reverend seminaristom druhého ročníka. Všetko sa malo udiať za desať minút. V kaplnke zaplnenej seminaristami, predstavenými, vyučujúcimi, rehoľnými sestrami, zamestnancami a prítomnými biskupmi z jeho sprievodu, urobil pápež opäť jedno zo svojich prekvapení. Po privítaní vtedajším rektorom seminára a požehnaní mozaiky aj reverend sa rozhodol, že chce vidieť seminaristov oblečených v nových reverendách. Prekvapení bohoslovci si za pomoci prítomných biskupov a kardinálov po prvýkrát obliekli svoje reverendy pred očami pápeža. Po „komplikovanom“ oblečení pápež navrhol ešte spoločné foto s každým ročníkom osobitne, ale aj s pracovníkmi seminára, rehoľnými sestrami a prítomnými biskupmi. Nakoniec uprel ešte raz pohľad na postavu Ukrižovaného a vyprevádzaný spevom seminaristov dával svoje požehnanie. Nasledoval bolestný nástup do pristaveného papamobilu pri bočnom vchode kaplnky a pomalý presun k blízkemu letisku na Sliači.

     Úžasná chvíľa stretnutia s nástupcom svätého Petra nezostala iba na fotografiách v pamätnej izbe, kde si pápež odpočinul, ale aj v pamäti a v srdciach mnohých tých, ktorí v ten deň boli na tomto mieste, videli ho a počúvali. Biskupom, ktorí ho vtedy sprevádzali, okrem iného povedal, aby s láskou pozerali na mladých, pretože oni sú prítomnosťou i budúcnosťou Cirkvi a spoločnosti.

     Dúfame, že tento pápež, ktorý už dnes patrí oslávenej Cirkvi, žehná tomuto miestu, na ktorom strávil pár chvíľ svojho pozemského života, aby všetci, ktorí tu hľadajú a spoznávajú Boha, mohli sa spolu s ním stretnúť v dome nášho spoločného Otca.

Ľubomír Grega

foto: archív KSFX