Nachádzate sa tu

Domov

25 rokov seminára v Badíne

     Na spomienku sv. Františka z Assisi 4. októbra oslávil Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne svoje 25-te výročie. Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s predstavenými a pozvanými vyučujúcimi seminára jeho bývalý rektor, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pri svätej omši si zaspomínal na vysviacku seminárneho kostola a súčasným bohoslovcom pripomenul najmä dôležitosť vzájomného spoločenstva. Po svätej omši nasledovala slávnostná večera pre všetkých pozvaných predstavených, vyučujúcich, zamestnancov, sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa a bohoslovcov.

     Prvý kňazský seminár v Banskobystrickej diecéze bol založený v roku 1805. Po jeho zatvorení v roku 1950 ho obnovil až biskup Mons. Rudolf Baláž v roku 1990 na hrade v Slovenskej Ľupči. 1.5.1991 sa začalo s výstavbou novostavby seminára v Badíne pri Banskej Bystrici, ktorý bol slávnostne otvorený 4.10.1993. Jeho prvým rektorom sa stal súčasný žilinský biskup Mons. Tomáš Galis, neskôr Mons. Vojtech Nepšinský a v súčasnosti Ján Viglaš. Významnou udalosťou v histórii seminára bola i návšteva pápeža, sv. Jána Pavla II. v roku 2003. Za 25 rokov existencie seminára v ňom vyštudovalo viac ako 150 diecéznych kňazov a v súčasnosti v ňom študuje 23 seminaristov.

Slavomír Michna

foto: Jozef Mikuláš

 

Videoreportáž TV Lux (zdroj: TKKBS)