Nachádzate sa tu

Domov

Celodiecézne rekolekcie

Celodiecézne rekolekcie

Na pravidelných celodiecéznych rekolekciách sa 24. marca 2011 zišli kňazi Banskobystrickej diecézy v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. V duchovnej časti programu biskup Rudolf Baláž apeloval na kňazov, aby nežili ako bohatí medzi chudobnými. V pracovnej časti sa prítomným kňazom prihovoril historik Pavol Kolár a pastoralista Jozef Repko. Dp. Kolár v prednáške priblížil vznik a vývoj kalvárií v Banskobystrickej diecéze, ktorých v súčasnosti máme okolo tridsať. Druhý prednášajúci, dp. Repko sa zas venoval duchovno-pastoračnému odkazu Svätého Otca Benedikta XVI. vyjadrenému v jeho pôstnom posolstve. Pôstom sa totiž aj kňazi pripravujú na svoj najväčší sviatok ustanovenia kňazstva a Eucharistie na Zelený štvrtok, kedy sa aj oni so svojím biskupom stretnú pri slávnostnej svätej omši svätenia olejov o 9.00 hod. vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici.

Michal Válka