Nachádzate sa tu

Domov

Diakonská vysviacka

odovzdávanie evanjeliára novovysvätenému diakonovi

     Dňa 14. júna 2014 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Radovan Hasík, Marián Husár, Pavol Lojan a Martin Pečarka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na úvod vyslovil úprimnú vďaku a radosť za všetkých kandidátov diakonátu.

     Pred homíliou každý kandidát potvrdil svoju túžbu zasvätiť sa zvolaním „Tu som!“  V homílii vyzdvihol otec biskup službu ako základ, ktorý má v živote človeka, najmä toho, ktorý sa celkom odovzdáva Kristovi, veľký význam. Kto slúži Bohu, ten s ním kraľuje. Pripomenul najmä rodinám vysvätených, že práve ich synovia sa celkom odovzdali Kristovi a majú slúžiť čestne, pokorne a s čistým srdcom jemu a aj svojmu blížnemu. Piliermi ich služby by mali byť modlitba a svätá spoveď. Po homílii nasledoval obrad vysviacky, kedy kandidáti najskôr prijali záväzok života v celibáte a záväzok každodennej modlitby liturgie hodín. Po vyjadrení vôle vykonávať službu diakona nasledoval sľub poslušnosti svojmu biskupovi a jeho nástupcom. Vkladaniu rúk a konsekračnej modlitbe predchádzali litánie ku všetkým svätým. Novovysvätených diakonov obliekli ich principáli do dalmatík a následne prijali z rúk otca biskupa evanjeliár – symbol Kristovho evanjelia, ktorého sa stali hlásateľmi. Pred začatím eucharistickej liturgie dal otec biskup každému ordinovanému bozk pokoja a rovnako tak urobili aj prítomní diakoni.

     Na záver slávnosti sa za všetkých novovysvätených poďakoval diakon Radovan Hasík Pánu Bohu, otcovi biskupovi, najbližším, rodinám a všetkým, ktorí im na tejto ceste zasvätenia sa pomáhali.

     Diakoni budú na dobu jedného roka pôsobiť na týchto miestach: Radovan Hasík – Krupina, Marián Husár – Veľký Krtíš, Pavol Lojan – Prievidza–Zapotôčky, Martin Pečarka – Banská Bystrica–mesto.

Patrik Špánik

foto: Michal Martinka