Nachádzate sa tu

Domov

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

     Dňa 13. júna 2015 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Jozef Benčat, Marián Juhaniak, Marek Melich a Michal Válka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec.

     Pred homíliou každý kandidát potvrdil svoju túžbu zasvätiť sa Pánovi zvolaním „Tu som!“  V homílii otec biskup vyzdvihol službu ako základ, ktorý má v živote človeka, najmä zasväteného Kristovi, veľký význam. Pripomenul najmä rodinám vysvätených, že práve ich synovia sa celkom odovzdali Kristovi a majú slúžiť čestne, pokorne a s čistým srdcom jemu a aj svojmu blížnemu. Zasvätení diakoni vstupujú do služby nielen vonkajšou premenou, ale aj vnútornou, podľa vzoru premeny, ktorú uskutočnil Kristus v Eucharistii.

     Po homílii nasledoval obrad vysviacky, kedy kandidáti najskôr prijali záväzok života v celibáte a záväzok každodennej modlitby liturgie hodín. Po vyjadrení vôle vykonávať službu diakona nasledoval sľub poslušnosti svojmu biskupovi a jeho nástupcom. Vkladaniu rúk a konsekračnej modlitbe predchádzali litánie ku všetkým svätým. Novovysvätených diakonov obliekli ich principáli do dalmatík a následne prijali z rúk otca biskupa evanjeliár – symbol evanjelia, ktorého sa stali hlásateľmi. Pred začatím eucharistickej liturgie dal otec biskup každému ordinovanému bozk pokoja a rovnako tak urobili aj prítomní diakoni.

     Na záver slávnosti sa za všetkých novovysvätených poďakoval diakon Jozef Benčat Pánu Bohu, otcovi biskupovi, najbližším, rodinám a všetkým, ktorí im na tejto ceste zasvätenia sa pomáhali.

     Diakoni budú na dobu jedného roka pôsobiť na týchto miestach: Jozef Benčat – Prievidza-Zapotôčky; Marián Juhaniak – Banská Bystrica-mesto; Marek Melich – Veľký Krtíš; Michal Válka – Prievidza­-mesto.

Patrik Špánik

foto: Dominik Jáger