Nachádzate sa tu

Domov

Dobrodružstvo s Kristom

ilustračný obrázok

     Prvý i druhý turnus miništrantských táborov v Dome sv. Františka na Močiari pri Banskej Štiavnici v dňoch 29. júna – 5. júla a 10. – 16. augusta 2014 úspešne absolvovalo približne tridsaťpäť miništrantov vo veku od 9 do 14 rokov z viacerých farností Banskobystrickej diecézy. Bohatý program pre nich pripravilo deväť animátorov z radov seminaristov druhého a tretieho ročníka.

     Celé dva turnusy sa odohrávali v duchu dejín izraelského národa, konkrétne od ukončenia života patriarchu Mojžiša, odovzdania moci Jozuemu až po udalosť pádu Jericha. V tábore boli miništranti rozdelení do skupín – kmeňov Izraela, ktoré mali pod patronátom jednotliví bohoslovci. Skupiny si vytvorili vlajky i pokriky, s ktorými vstupovali do zápolenia v jednotlivých súťažiach a získavaní bodov.

     Každé ráno sa začínalo budíčkom, rozcvičkou a rannou modlitbou, pripravili si ich jednotliví bohoslovci a večer sa končil ďakovnou modlitbou za celý deň. Počas celého tábora všetci spoločne hrali tzv. ruletu, ktorá spočívala vo výbere animátora a miništranta, ktorí si mali prichystať jednotlivý úkon.

     Počas celého tábora celebrovali sväté omše vdp. Stanislav Sčerba, kňaz Košickej arcidiecézy, vdp. Dušan Horváth, miestny farár v Podhorí, vdp. Peter Jandura, špirituál kňazského seminára, vdp. Boris Brutovský, duchovný správca KGŠM v B. Bystrici, a vdp. Jozef Uram, farár v Budči. Obsahom prvého večera v nedeľu bola skúška odvahy – odovzdávanie moci Jozuemu Mojžišom, ktorý už odovzdával dušu Pánovi.

     Pondelok patril celodennej pešej túre, či vychádzke do Sklených Teplíc, kde bojovníci – miništranti prekročili Jordán spolu s ich novým vodcom Jozuem. Podvečer si všetci prezreli Kostol sv. Lukáša v Sklených Tepliciach. Večer patril voľným aktivitám a súťažiam v kruhu bohoslovcov a animátorov a samozrejme, aj počas tohto tábora nesmeli chýbať vyhodnotenia a prezentácia fotiek z jednotlivých dní počas každého večera.

     V utorok sa všetci miništranti zaúčali boju, ktorý neskôr absolvovali ako izraelskí bojovníci. Najskôr si každý kmeň Izraela vyrábal vlastné štíty, ku ktorým nemohli chýbať aj meče. Nasledoval bojový výcvik pod vedením Jozueho a poobede nasledovalo prvé zadržanie jerišského zveda, ktorý aj so svojím druhom chytili zajatca Izraelitov – ako prvá vyhrážka a výzva k boju. Nakoniec sa týchto jerišanov podarilo chytiť a zajatca oslobodiť.

     V stredu a vo štvrtok pokračoval boj o Jericho a Archu zmluvy, ktorú Jerišania mali uniesť. Všetci sa pripravovali na boj vyrábaním nových prilieb a upravovaním štítov. Bolo obliehané Jericho, Archa bola unesená Jerišanmi, no po tvrdom boji získaná späť Izraelitmi. Všetci miništranti statočne bojovali a Jericho podľa pravdivých udalostí aj padlo.

     Vyvrcholením celého týždňa bol futbalový turnaj „každý proti každému“ v piatok dopoludnia a aj popoludní. Večer patril celkovému zhodnoteniu týždňa. Na prvom mieste sa umiestnil kmeň Neftali, potom kmeň Dan, Benjamín a nakoniec Ruben.

     Po týždni plnom nových zážitkov a kamarátstiev sa miništranti v sobotu na poludnie rozišli do svojich domovov.

Patrik Špánik

foto: archív autora