Nachádzate sa tu

Domov

Eucharistia je najväčší prejav Kristovej lásky voči nám

     V nedeľu 18. júna slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätej omši predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na omši boli okrem predstavených, bohoslovcov a sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, prítomní aj kňazi a veriaci z okolitých farností.

     Svätá omša sa začalo o 9.30 hod. Otec biskup Chovanec v homílii hovoril o Eucharistii ako o najväčšom prejave Kristovej lásky voči nám. Odpovedať na túto Kristovu lásku môžeme iba láskou, a to vo viacerých rovinách. Tým, že nebudeme hrešiť a že Eucharistiu budeme prijímať s úctou a s náležitou prípravou pozostávajúcou z primeranej modlitby a eucharistického pôstu. Taktiež pripomenul, že procesia nie je demonštráciou akejsi parády, ale je to spôsob, akým dávam najavo, v čo verím.

     Záver svätej omše patril eucharistickej procesii po Námestí SNP, kde boli pripravené štyri oltáriky pre Najsvätejšiu sviatosť. Procesia vyvrcholila pred Katedrálou sv. Františka Xaverského, kde otec biskup Chovanec udelil prítomným eucharistické požehnanie.

Peter Výboh

foto: Martin Mičko