Nachádzate sa tu

Domov

Februárové rekolekcie

Celodiecézne kňazské rekolekcie v mesiaci február sa niesli v duchu osláv 90. výročia vysviacky Mons. Mariána Blahu (1869-1943). 23. februára 2011 predsedal v seminárnej kaplnke sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostnej sv. omši diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Osobnosť biskupského jubilanta po sv. omši v prednáške prítomným kňazom priblížil PhDr. Branislav Dado. Mons. Blaha bol v roku 1921 veľkým darom pre diecézu i pre celé povojnové Slovensko, ktoré sa len ťažko spamätávalo zo silnej maďarizácie posledných desaťročí a ktorému hrozili silnejúce liberalistické tlaky prichádzajúce z Čiech. Druhú časť rekolekcii tvorila bioetická prednáška rektora seminára Thl ic. Jána Viglaša venovaná Nóte o banalizovaní sexuality vzhľadom na niektoré interpretácie knihy Svetlo sveta, po ktorej nasledovali dekanátne oznamy a neformálna časť rekolekcii.

Michal Válka
Foto: Dominik Jáger