Nachádzate sa tu

Domov

Júnové SŽkJ: Žalmy 127 – 128; Viera a povera

ilustračný obrázok

     Pravidelné stretnutie Slovom žalmu k jubileu III. sa v priestoroch badínskeho Kňazského seminára uskutočnilo aj 10. júna 2013. Modlitbou vešpier ho otvoril rektor seminára Ján Viglaš, ktorý bol zároveň prvým prednášajúcim a prítomným predstavil tému Viery a povery. V prednáškovej časti sa ďalej biblista Blažej Štrba venoval exegéze Žalmov 127 a 128 s rodinnou tematikou.

     Morálny teológ Ján Viglaš otvoril prvú tému pomerne širokým pohľadom  na rozličné druhy povier a poverčivých skutkov. Tie, hoci sú v ostrom rozpore s vierou, nachádzajú si svoju cestu aj do životov veriacich kresťanov, či už vo forme prehnaného alebo falošného kultu pravému Bohu.

     Popri týchto menej vypuklých prejavov poverčivosti prednášajúci poukázal aj na tie, ktoré sa otvorene stavajú proti viere v pravého Boha. Medzi takéto zaradil rôzne druhy modloslužieb vrátane satanizmu, veštenia, čarovania, špiritualizmu, mágie, liečiteľstva, aktivít New Age, ezoteriky, okultizmu, či šamanizmu, ktoré pripisujú nezaslúženú moc stvoreným veciam i ľuďom.

     Viera, ako v závere Viglaš uviedol, však človeka obracia k niekomu oveľa vyššiemu než je on sám. Tento rozpor malosti človeka pred Absolútnom sa nedá prekonať ináč ako pokorným hľadaním jeho vôle.

     V biblickej časti sa v úvode výkladu dvoch pútnických žalmov biblista Blažej Štrba obrátil na manželov a rodičov a venoval im svoju prednášku. Oba žalmy, 127 i 128 sa totiž rozvíjajú v témach rodinnej atmosféry. Oba žalmy sa orientujú na človeka, ktorého poúčajú múdroslovnými výrokmi.

     Žalm 127 hovorí o požehnanom meste, ktorým sa v kontexte ostatných pútnických žalmov 120-134 rozumie Jeruzalem. Nasledujúci žalm rozvíja tému požehnania a konkretizuje ho na rodinu. V jeho obsahu sa nachádza blahoslavenstvo, požehnanie i vinš (128, 5-6), ktorý v sebe zahŕňa obe spomenuté témy “Požehnaného mesta i rodiny.”

     Ďalšie stretnutie trojročného cyklu Slovom žalmu k jubileu sa uskutoční 16. septembra 2013 vo veľkej aule Kňazského seminára v Banskej Bystrici – Badíne. Septembrovým stretnutím cyklus Slovom žalmu k jubileu III vstúpi do poslednej fázy svojich prednášok.

Michal Válka

image: Ján Jáger