Nachádzate sa tu

Domov

Kňaz je vďakyvzdaním, obetou i pokrmom

     Sobotňajšou vysviackou pristúpili 20. júna 2015 k Pánovmu oltáru štyria noví kňazi Banskobystrickej diecézy. Ich svätiteľom bol diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnostnej svätej omši, vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici sa zúčastnila pokrvná i duchovná rodina svätencov, ako aj množstvo pozvaných hostí.

     Po evanjeliu boli biskupovi predstavení štyria kandidáti na prijatie sviatosti kňazstva: Radovan Hasík z Blatného, Marián Husár z Levíc-Rybníkov, Pavol Lojan z Necpál a Martin Pečarka z Novej Ľubovne. Následne vydal rektor seminára ThLic. Ján Viglaš svedectvo o pripravenosti predstavených kandidátov prijať presbyterát.

     Biskup Chovanec v homílii v krátkosti priblížil tri aspekty vzťahujúce sa na Eucharistiu, ktorými sú vďakyvzdanie, obeta a pokrm. Poukázal na to, že tieto skutočnosti sa rovnako musia vzťahovať aj na vysluhovateľov Eucharistie, teda na kňazov. Ako príklad im predstavil nemeckého františkána Gereona Goldmanna, ktorý bol počas druhej svetovej vojny nespravodlivo odsúdený na smrť. Ani v tejto hraničnej situácii života však nezúfal, ale veril, že po smrti príde do neba. Jeho životopisný príbeh vyšiel aj na Slovensku pod názvom Svetlo kríža v tieni kríža.

     Po homílií nasledovali obrady samotnej vysviacky. Ich ústredným momentom bolo vkladanie rúk otca biskupa a konsekračná modlitba, ktoré tvoria matériu a formu sviatosti kňazstva, okrem toho v obradoch vysviacky zaznel sľub poslušnosti, litánie k všetkým svätým, pomazanie rúk novokňazov krizmou a odovzdanie obetných darov novokňazom, ktorí ich majú obetovať Bohu. Radosť z vysviacky nových kňazov prejavili všetci prítomní kňazi bozkom pokoja, po ktorom nasledovala liturgia obety, do ktorej sa ako hlavní koncelebranti pripojili k biskupovi aj všetci štyria noví kňazi.

     Na záver sv. omše sa za svätencov poďakoval Pavol Lojan, ktorý vyjadril na prvom mieste vďaku Bohu, a potom všetkým ostatným, ktorí im akýmkoľvek spôsobom pomáhali v raste povolania. Napokon poďakovanie adresoval aj všetkým tým, ktorí pripravili slávnosť vysviacky, medzi ktorými boli aj pedagógovia a študenti z cirkevného Konzervatória v Bratislave.

     Biskup Chovanec pred požehnaním ešte zdôraznil úlohu matiek, ktoré kedysi prijali ich životy a tiež úlohu rektora kňazského seminára, ktorý po určite nie ľahkom priebehu šesťročnej formácie musí vydať zodpovedné svedectvo o pripravenosti kandidátov na vysviacku.

     Záver svätej omše patril dvom novokňazským požehnaniam, ktoré svätenci najprv udelili svojmu svätiteľovi a potom všetkým prítomným veriacim. Nakoniec udelil ešte otec biskup všetkým prítomným apoštolské požehnanie, čím sa celá slávnosť ukončila.

     Prvými kaplánskymi pôsobiskami novokňazov budú: Radovan Hasík – Handlová, Marián Husár – Prievidza-mesto, Pavol Lojan – Banská Štiavnica, Martin Pečarka – Žarnovica.

Michal Válka

foto: Michal Martinka