Nachádzate sa tu

Domov

Nedeľa Dobrého pastiera

Tŕnie:   Už tradične, pri príležitosti slávenia Štvrtej veľkonočnej nedele s prívlastkom Nedeľa Dobrého Pastiera sme sa my, bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského vybrali na pozvanie kňazov do farností Banskobystrickej diecézy. Jedna zo skupín prišla aj medzi veriacich z farnosti Tŕnie a jej filiálky Železná Breznica, kde ich pozval duchovný správca tejto farnosti Jozef Uram. Šiesti bohoslovci pod vedením prefekta seminára Jozefa Repka sa zúčastnili s veriacimi tejto farnosti na slávení nedeľnej liturgie, do ktorej sa aj aktívne zapojili službou pri oltári. Po jej skončení sa bohoslovci prihovorili veriacim, ktorým krátko predstavili život v seminári a jeden z nich priblížil aj cestu svojho povolania. Na filiálke to bol Vladimír Kučera z prvého ročníka a priamo v Tŕní štvrták Dušan Rončák. Na oboch svätých omšiach sa v homílií prítomným veriacim prihovoril prefekt seminára Jozef Repko, ktorý bol zároveň aj hlavným celebrantom svätých omší.

Marián Husár

 

Senohrad:   Dňa 15. mája 2011 sme si pripomenuli Štvrtú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Dobrého Pastiera. Svätá fatimská rodinaÔsmi bohoslovci Kňazského seminára v Badíne navštívili farnosť Senohrad a filiálku Lackov, kde je správcom vdp. Ladislav Zajac. Diakon Tomáš Štefina sa prihovoril v homílii veriacim farnosti a priblížil im Ježiša – Dobrého pastiera, ktorému záleží na každom jednom z nás. Unikátom bol obraz vo svätyni kostola v Lackove, ktorý namaľoval Stano Dusík. Obraz má rozmery 5x3m a zachytáva Zjavenie sa sv. rodiny trom maličkým deťom vo Fatime 13. októbra 1917. Veriaci sa k nám zachovali bratsky a štedro odmenili našu návštevu.

Michal Tóth

 

Modrý Kameň:   Na Nedeľu Dobrého pastiera 15. mája 2011 sme sa vybrali štyria bohoslovci s otcom rektorom Jánom Viglašom do farnosti Modrý Kameň. Správcom farnosti je vdp. Marek Veverka. Vyrážali sme ráno o 6.30. hod. Našou prvou zástavkou bola filiálka Pótor. Tu bola sv. omša o 8.00. hod. Keďže dedinka nemá vlastný kostolík sv. omša bola na obecnom úrade. Ďalšou zástavkou bola filiálka Horné Strháre, kde bola sv. omša o 9.00. hod. v malom ale peknom miestnom kostolíku. O 10.30 hod. nás čakala farská sv. omša v Modrom Kameni, najmenšom Slovenskom meste. Farnosť má nádherný a priestranný kostol. Na každom mieste nás veľmi pekne privítali a obdarovali nás rôznymi darmi za čo im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Po farskej sv. omši nás pán farár pozval na slávnostný obed, ktorý bol veľmi chutný. Sme Bohu vďační, že sme mohli spoznať a stretnúť nových ľudí. Pán nech ich žehná a sprevádza na ceste života. Myslíme na nich a na ich duchovného pastiera v modlitbách.

Peter Tóth

 

Kláštor pod Znievom:   Táto farnosť nachádzajúca sa na Turci je už tradičnou hostiteľkou bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne pri príležitosti Nedele Dobrého Pastiera. Tentokrát ich do nej pozval 15. mája 2011 jej  duchovný správca dp. Štefan Hýrošš. V Slovanoch, Kláštore pod Znievom a Vrícku sa ôsmi bohoslovci aktívne zapojili do liturgie štvrtej veľkonočnej nedele, ktorej predsedal špirituál seminára dp. Ľubomír Grega. Vo Vrícku, kde pôsobia rehoľné sestry satmárky a vykupiteľky, sa bohoslovci stretli s dp. Jozefom Čemanom, ktorý už 63 rokov pôsobí v kňazskej službe a tak dal bohoslovcom živý príklad vytrvalosti a radosti z povolania. Na obed bohoslovcov pozvali členovia komunity Dobrý pastier, ktorá združuje ľudí bez domova a v ktorej v súčasnosti pôsobia aj dvaja bohoslovci v pastoračnom ročníku. Jej duchovný, dp. Vladimír Maslák, bohoslovcom poobede priblížil skúsenosti z pastoračnej služby kňaza venujúceho sa týmto ľuďom. Bohoslovci svoj program v Kláštore pod Znievom ukončili slávnostnými vešperami a kvízom o seminári venovaný rodinám s deťmi.

Michal Válka

 

Šahy:   Piati bohoslovci Kňazského seminára v Badíne putovali 15. mája 2011, na Nedeľu Dobrého pastiera, do najjužnejšieho dekanátu Banskobystrickej diecézy, do Šiah. V Šahách, Plášťovciach, Vyškovciach a Ipeľskom Predmostí sa bohoslovci zúčastnili sv. omší v maďarskom i slovenskom jazyku, ktoré celebrovali kňazi Jozef Mahulányi, Zoltán Balga, Ladislav Gyonyor a výpomocný duchovný pre Slovákov Kazimír Divéky. Bohoslovci v Ipeľskom Predmostí prijali pozvanie Ladislava Gyonyora a na fare sa zúčastnili slávnostného obeda, po ktorom putovali ešte na futbalové popoludnie do Čeboviec, kde ukončili svoju púť.

Oto Bolyós

 

Ipolyság:   Elérkezett húsvét negyedik vasárnapja, és mi, a seminaristák, szokásunkhoz híven ellátogattunk az egyházmegye néhány plébániára, ahová meghívást kaptunk. Mi öten az ipolysági esperesességbe kerültünk. Itt részt vettünk öt szentmisén. Akik csak szlovákul tudnak először Paláston majd Ipolyságon voltak szlovák nyelvű szentmisén, és mondtak néhány szót a szemináriumról. Ezalatt mi, „magyarul tudók”, Ipolyságon és Ipolyvisken tettük ugyanezt. Mivel Mahulányi Józsej esperes bérmálni ment Óvárba, és Balga Zoltán káplánnak szintén a komáromi imanapra kellett délután mennie Gyönyör László atyához mentünk még egy magyar nyelvű szentmisére ahol  mindenki a saját anyanyelvén beszélt hivatásáról és a szemináriumról. Ezután finom ebéddel vendégeltek meg bennünket a plébánián. De ezzel még nem ért véget kirándulásunk, mivel ellátogattunk Csábra, ahonnét Miroszlav testvérünk származik, ahol már előkészített programmal vártak bennünket. Az utunkról, utolsókként, tíz óra körül érkeztünk vissza a szemináriumba.

Pavel Gyurász