Nachádzate sa tu

Domov

Nedeľa Dobrého pastiera

     ,,Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11-18). Okolie Kňazského seminára v Badíne zdobí zelená lúka, ovce so svojím pastierom. A v samotnej budove sú ,,adepti“, ktorí sa pripravujú na to, aby nasledovali hlas Dobrého pastiera a aby sa aj sami stali dobrými pastiermi pre Cirkev. Svätý Ján Pavol II. povedal: ,,Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým svojím srdcom a zo všetkých svojich síl“.

     Nedeľa Dobrého pastiera je dňom, kedy sa otvárajú dvere Kňazských seminárov aj v spôsobe návštev farností. Spolu s predstavenými sme sa bohoslovci vybrali do piatich farností Banskobystrickej diecézy – Veľký Krtíš, Lovča, Pukanec, Senohrad a Sielnica, kde sme sa stretli so svojimi budúcimi spolupracovníkmi – farníkmi, ktorí nás obohatili svojou otvorenosťou srdca, modlitbou za nás i budúce povolania, pohostinnosťou i ľudskosťou. Zúčastnili sme sa svätých omší, pobožností, rozhovorov i posilnenia nášho tela vo forme výborného občerstvenia. Silným momentom počas dňa boli svedectvá života, povolania nás, ktorí nasledujeme Ježiša Krista – Dobrého pastiera.

     V roku 2015, Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup, obnovil Dielo kňazských povolaní, kde je možnosť duchovnej adopcie seminaristov. Pri tejto príležitosti, keď veriaci vychádzali z kostola, dostali ozdobený perník, kde bola kartička s menom bohoslovca a modlitbou za neho.

     Ježiš je ten, ktorý nám dáva poznanie, je tým, ktorý dáva nášmu životu zmysel, potrebnú silu v boji, On je ten, ktorý nám dáva radosť i potrebnú pokoru. V mene Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa chcem poďakovať všetkým ľuďom i duchovným otcom našej diecézy s prosbou o modlitbu za nás a za doplnenie bratského spoločenstva v našom ,,ovčinci“.

Pavol Škovránek