Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotke zľava diakoni Filip Gulai, Michal Barniak, Tomáš Švingál, otec biskup Marián Chovanec, Jakub Randis a Juraj Kiss

     V Banskobystrickej diecéze pribudlo v sobotu 9. júna 2018 päť nových diakonov. Diakonská vysviacka sa konala vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Ich svätiteľom bol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Keďže na tento deň pripadla aj liturgická spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, diecézny otec biskup  vo svojej homílii budúcim diakonom pripomenul Pannu Máriu, ktorú prirovnal k prvej diakonke, ako vzor pre ich službu. Tiež

Banskobystrickej diecéze pribudnú noví diakoni a kňazi

     Piati kandidáti diakonátu a piati kandidáti kňazstva prijmú tento rok svätenie z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca. Diakonská vysviacka sa uskutoční 9. júna 2018 o 10.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a o týždeň neskôr 16. júna 2018 sa v tom istom kostole o 10.00 hod. uskutoční kňazská vysviacka.

DÔLEŽITÝ OZNAM o zmene termínu TE DEUM a PROMÓCIÍ v KSFX

Termín: 14. júna 2018 (štvrtok)

Te Deum (sv. omša):       12.00 h.

Obed:                                          13.00 h.

Promócie:                        14.30 h.

V Badíne zorganizovali kolokvium na tému charizmatická spiritualita

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa v utorok 15. mája uskutočnilo kolokvium pod názvom Nové komunity v Katolíckej cirkvi - charizmatická spiritualita. Stretnutie pripravila Konferencia biskupov Slovenska - už po tretí krát od vydania dokumentu Kongregácie pre náuku viery Iuvenescit Ecclesia, Cirkev sa omladzuje, o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi. 

Exkurzia sakrálnych pamiatok v Česku

     V dňoch 29.4 až 2.5.2018 bohoslovci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali exkurziu Českej Republiky v rámci predmetu Sakrálne umenie. Prvé dva dni boli venované mestu Praha, ktoré je veľmi bohaté na historické kultúrne pamiatky. Navštívili Chrám svätého Víta na Pražskom hrade, Strahovský kláštor, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Panny Márie Víťaznej a Pražského Jezuliatka, Kláštor kapucínov a Kostol Panny Márie Anjelskej na Hradčanoch, Pražskú Loretu a mnohé iné.

Stránky