DÔLEŽITÝ OZNAM o zmene termínu TE DEUM a PROMÓCIÍ v KSFX

Termín: 14. júna 2018 (štvrtok)

Te Deum (sv. omša):       12.00 h.

Obed:                                          13.00 h.

Promócie:                        14.30 h.

V Badíne zorganizovali kolokvium na tému charizmatická spiritualita

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa v utorok 15. mája uskutočnilo kolokvium pod názvom Nové komunity v Katolíckej cirkvi - charizmatická spiritualita. Stretnutie pripravila Konferencia biskupov Slovenska - už po tretí krát od vydania dokumentu Kongregácie pre náuku viery Iuvenescit Ecclesia, Cirkev sa omladzuje, o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi. 

Exkurzia sakrálnych pamiatok v Česku

     V dňoch 29.4 až 2.5.2018 bohoslovci tretieho a štvrtého ročníka absolvovali exkurziu Českej Republiky v rámci predmetu Sakrálne umenie. Prvé dva dni boli venované mestu Praha, ktoré je veľmi bohaté na historické kultúrne pamiatky. Navštívili Chrám svätého Víta na Pražskom hrade, Strahovský kláštor, Kostol svätého Mikuláša, Kostol Panny Márie Víťaznej a Pražského Jezuliatka, Kláštor kapucínov a Kostol Panny Márie Anjelskej na Hradčanoch, Pražskú Loretu a mnohé iné.

Nedeľa Dobrého pastiera

     ,,Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11-18). Okolie Kňazského seminára v Badíne zdobí zelená lúka, ovce so svojím pastierom. A v samotnej budove sú ,,adepti“, ktorí sa pripravujú na to, aby nasledovali hlas Dobrého pastiera a aby sa aj sami stali dobrými pastiermi pre Cirkev. Svätý Ján Pavol II. povedal: ,,Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým

Celodiecézne mariánske večeradlo v Badíne

     V sobotu 10. marca 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo večeradlo Banskobystrickej diecézy pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia. Program sa začal modlitbou dňa z Liturgie hodín o 9.00 hod., ktorej predsedal špirituál seminára Ľubomír Grega. Následne sa veriaci spolu s bohoslovcami pomodlili radostný ruženec. Nasledovala prednáška na tému Panna Mária, Don Gobi a my, ktorú prezentoval vdp. Ján Salík.

Stránky