Nedeľa Dobrého pastiera

     ,,Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11-18). Okolie Kňazského seminára v Badíne zdobí zelená lúka, ovce so svojím pastierom. A v samotnej budove sú ,,adepti“, ktorí sa pripravujú na to, aby nasledovali hlas Dobrého pastiera a aby sa aj sami stali dobrými pastiermi pre Cirkev. Svätý Ján Pavol II. povedal: ,,Kňazi majú poslanie povzbudzovať ľudí k obráteniu. Svoje poslanie môžu splniť len ak oni sami prežili hlboké obrátenie, čiže ak sú zameraní na Boha celým

Celodiecézne mariánske večeradlo v Badíne

     V sobotu 10. marca 2018 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konalo večeradlo Banskobystrickej diecézy pod záštitou Mariánskeho kňazského hnutia. Program sa začal modlitbou dňa z Liturgie hodín o 9.00 hod., ktorej predsedal špirituál seminára Ľubomír Grega. Následne sa veriaci spolu s bohoslovcami pomodlili radostný ruženec. Nasledovala prednáška na tému Panna Mária, Don Gobi a my, ktorú prezentoval vdp. Ján Salík.

Spomienková omša na biskupa Michala Buzalku vo Svätom Antone

     Bohoslovci a predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne si dňa 10. decembra 2017 prišli uctiť pamiatku Božieho služobníka biskupa Michala Buzalku do Svätého Antona pri Banskej Štiavnici, kde prežil svoju mladosť. Vo farskom Kostole sv. Antona opáta sa seminaristi zúčastnili nedeľnej svätej omše, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

Kandidatúra diakonátu a kňazstva

Dňa 8. decembra 2017 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne prijali niektorí seminaristi piateho a šiesteho ročníka kandidatúru diakonátu a kňazstva. Jej odovzdávanie sa konalo vo svätej omši o 17.00 hod. na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a bohoslovcom ju udeľoval generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

Udeľovanie ministérií lektorátu a akolytátu bohoslovcom

     V pondelok 4. decembra 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaveského v Badíne odovzdávali bohoslovcom liturgické služby lektorátu a akolytátu – tzv. ministériá. Odovzdanie ministérií sa ako každý rok konalo v slávnostnej svätej omši, ktorou sa slávil titul seminárneho kostola, zasvätený sv. Františkovi Xaverskému. Ministéria udeľoval generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

Stránky