Návšteva novokňazov

     V pondelok 19. novembra navštívili náš seminár štyria novokňazi Marian Uram (farnosť Zvolen-mesto), Jozef Slavkovský (farnosť Žarnovica), Patrik Špánik (farnosť Levice-mesto) a Dominik Kučera (farnosť Prievidza-mesto). Hlavným celebrantom sv. omše bol Jozef Slavkovský a Dominik Kučera, nás v homílii povzbudil k horlivosti. Po sv. omši a večeri nasledovalo neformálne stretnutie s bohoslovcami, kde im novokňazi priblížili ich život v pastorácii a povzbudili

Návšteva seminaristov vo Vinici

     V sobotu 17. novembra seminaristi navštívili obec Vinicu, kde ich pozval miestny farár-dekan a biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich Mgr. Jozef Parák. Pri tejto návšteve seminaristi navštívili miestnu rozhľadnu. Nepochybne najväčším zážitkom bola prehliadka miestneho vinárstva Zsigmond, ktorého majiteľ bohoslovcom predstavil prácu vo vinici, kompletnú výrobu vína a pivnicu. Toto vinárstvo ako jediné v našej diecéze vyrába licencované omšové víno.

Slavomír Michna

Študijný biblicko-archeologický pobyt v Cerniku

     V dňoch 7. až 10. novembra 2018 študenti prvého ročníka z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne vycestovali na študijnú cestu do chorvátskej obce Cernik. Tam vo veľkom kláštore bratov františkánov je biblicko-archeologické múzeum otovrené 13 rokov. Múzeum so svojou stálou expozíciou je bohaté na veľmi vzácne kópie biblických kódexov a rôznych starovekých vydaní Biblie, a na iné texty súvisiace so židovsko-kresťanským tradovaním Svätého písma a na

Banskobystrickí seminaristi na návšteve Ostrihomu

     Banskobystrickí seminaristi spolu so svojimi predstavenými navštívili 7. novembra hrob svojho niekdajšieho diecézneho biskupa Jozefa Ignáca Rudňanského v Ostrihome. Po svätej omši v Katedrále Panny Márie a sv. Vojtecha, ktorú za zosnulého biskupa celebroval rektor seminára Ján Viglaš, sa seminaristi spoločne modlili v krypte pod touto bazilikou, kde je tento biskup aj pochovaný. Počas tejto cesty ich sprevádzal aj cirkevný historik Gabriel Brendza.

V Žiari nad Hronom pochovali kňaza Jána Čaprnku

     V pondelok, 22. októbra sa vo Farskom kostole Povýšenia svätého kríža uskutočnila pohrebná svätá omša kňaza a lekára MUDr. Mgr. Jána Čaprnku (†89), ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pri homílii si na posolstvo jeho života a priateľstvo zaspomínal cirkevný historik, farár v Selciach a osobný priateľ zomrelého ThDr. Gabriel Brendza. Po svätej omši bol zosnulý následne pochovaný na mestskom cintoríne. Udalosti sa zúčastnili okrem pozostalej rodiny aj kňazi

Stránky