Stretnutie s novokňazmi

     V utorok 21. novembra 2017 sa v banskobystrickom kňazskom seminári sv. Františka Xaverského uskutočnilo stretnutie bohoslovcov s novokňazmi. Martin Mihál a Juraj Ondruš, ktorí mali kňazskú vysviacku v júni tohto roka, sa vrátili do svojej alma mater, aby sa so seminaristami podelili o svoje prvé zážitky a skúsenosti z kňazského života.

Tradičná svätá omša bohoslovcov a farníkov v badínskom kostole

     Je už zaužívaným zvykom, že v nedeľu Krista Kráľa sa banskobystrickí seminaristi zúčastnia slávnostnej svätej omše vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne spolu s miestnymi farníkmi. Tento rok sa však táto tradičná udalosť uskutočnila už o týždeň skôr, v nedeľu 19. novembra 2017.

V Badíne opäť diskutovali o nových komunitách v Katolíckej cirkvi

     Nové komunity v Katolíckej cirkvi, evanjelizácia a misijná činnosť. O týchto témach sa v stredu diskutovalo v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Práve nové komunity mnohých ľudí priťahujú k Cirkvi. Na druhej strane ich pôsobenie vyvoláva viaceré otázky. Cieľom Konferencie biskupov Slovenska je o tejto téme otvorene diskutovať. 

Duchovné cvičenia v Prešove boli časom pre osobný vzťah s Ježišom

     Bohoslovci banskobystrického Kňazského seminára sv. Františka Xaverského sa v dňoch 19. až 22. októbra 2017 zúčastnili duchovných cvičení, ktoré sa konali v Exercičnom dome svätého Ignáca v Prešove pod vedením jezuitského kňaza Jozefa Šuppu SJ. Páter Šuppa zvolil typický jezuitský priebeh duchovných cvičení v podobe modlitby a meditácie nad úryvkami zo Svätého písma. Osobnému rozjímaniu vždy predchádzala prednáška.

Seminárna októbrová púť na Staré Hory

     Počas prvej soboty v mesiaci, dňa 7. októbra 2017, sa banskobystrickí bohoslovci zúčastnili na diecéznej púti na Starých Horách. Reagovali tak na pozvanie bratov bosých karmelitánov, ktorí toto mariánske pútnické miesto spravujú a ktorí chceli semináru vyjadriť svoje poďakovanie za celoročnú službu. Svätú omšu celebroval Marián Bublinec, farár v Krupine, za spoluúčasti veľkého počtu ďalších kňazov.

Stránky