Slávenie sv. omše s badínskymi farníkmi v seminárnom kostole

     V seminárnom kostole sv. Františka Xaverského v Badíne sa v nedeľu 3. decembra 2017 slávila sv. omša za prítomnosti badínskych farníkov, ktorých k sebe tradične pozvalo domáce seminárne spoločenstvo. Bohoslovci, kňazi a rehoľné sestry totiž podobné pozvanie dostali a prijali od badínskej farnosti pred dvoma týždňami, keď farnosť slávila 13. výročie posviacky farského kostola.

Miništrantský víkend

     V dňoch 24. – 26. novembra 2017 sa v banskobystrickom kňazskom seminári konal miništrantský víkend pre najstaršie ročníky pod vedením seminaristu štvrtého ročníka Martina Garaja. Hoci tvorili neveľkú družinu v biblicky symbolickom počte dvanástich mladých mužov, o to intenzívnejšie mohli prežívať spoločenstvo bratstva, ktoré im seminaristi na tých pár chvíľ ponúkli.

Stretnutie s novokňazmi

     V utorok 21. novembra 2017 sa v banskobystrickom kňazskom seminári sv. Františka Xaverského uskutočnilo stretnutie bohoslovcov s novokňazmi. Martin Mihál a Juraj Ondruš, ktorí mali kňazskú vysviacku v júni tohto roka, sa vrátili do svojej alma mater, aby sa so seminaristami podelili o svoje prvé zážitky a skúsenosti z kňazského života.

Tradičná svätá omša bohoslovcov a farníkov v badínskom kostole

     Je už zaužívaným zvykom, že v nedeľu Krista Kráľa sa banskobystrickí seminaristi zúčastnia slávnostnej svätej omše vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne spolu s miestnymi farníkmi. Tento rok sa však táto tradičná udalosť uskutočnila už o týždeň skôr, v nedeľu 19. novembra 2017.

V Badíne opäť diskutovali o nových komunitách v Katolíckej cirkvi

     Nové komunity v Katolíckej cirkvi, evanjelizácia a misijná činnosť. O týchto témach sa v stredu diskutovalo v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne. Práve nové komunity mnohých ľudí priťahujú k Cirkvi. Na druhej strane ich pôsobenie vyvoláva viaceré otázky. Cieľom Konferencie biskupov Slovenska je o tejto téme otvorene diskutovať. 

Stránky