Banskobystrickí seminaristi absolvovali duchovné cvičenia

     Seminaristi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne absolvovali v dňoch 18.-21. októbra duchovné cvičenia na Mariánskej hore - Levoči, v blízkosti Baziliky Navštívenia Panny Márie. Duchovné cvičenia viedol exercitátor jezuita Ján Benkovský, SJ. Celé cvičenia sa niesli v základných témach duchovných cvičení podľa vzoru sv. Ignáca z Loyoly a k celkovej atmosfére prispievala nielen príroda, výhľad na Levoču, ale aj starostlivosť sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa.

Slavomír Michna

Obliečka bratov štvrtákov

     V nedeľu, 7.10.2018 sa v našom kňazskom seminári uskutočnila obliečka do reverend našich bratov štvrtákov Zdenka Bartoša, Patrika Hrma a Michala Sandánusa. Pri svätej omši, ktorú celebroval rektor seminára Ján Viglaš našim štvrtákom pripomenul, aby svojim oblečením neprezentovali svoju autoritu, ale svedectvo svojho života. Pri svätej omši a ďaľšom programe boli prítomní aj rodičia ostatných seminaristov, pri príležitosti 25-teho výročia nášho seminára. Po svätej omši nasledovalo ich krátke stretnutie s predstavenými seminára a slávnostný obed.

25 rokov seminára v Badíne

     Na spomienku sv. Františka z Assisi 4. októbra oslávil Kňazský seminár svätého Františka Xaverského v Badíne svoje 25-te výročie. Slávnostnú svätú omšu celebroval spolu s predstavenými a pozvanými vyučujúcimi seminára jeho bývalý rektor, žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pri svätej omši si zaspomínal na vysviacku seminárneho kostola a súčasným bohoslovcom pripomenul najmä dôležitosť vzájomného spoločenstva. Po svätej omši nasledovala slávnostná večera pre všetkých pozvaných predstavených, vyučujúcich, zamestnancov, sestry

Otvorenie akademického roka

     Vo štvrtok 27. septembra sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne otvoril nový akademický rok 2018/2019. Pri slávnostvnej omši, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, seminaristi s vyučujúcimi a predstavenými seminára spoločne vzývali Ducha Svätého do tohto nového roka slávnostným Veni Sancte. Po svätej omši nasledoval v aule seminára slávnostný príhovor dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity

Stránky