Obliečka štvrtákov v banskobystrickom seminári

     Seminaristi štvrtého ročníka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v nedeľu 1. októbra 2017 zúčastnili obliečky, ktorej účelom je slávnostnejším aktom odovzdať bohoslovcom reverendy ako vonkajší symbol odčlenenia sa od sveta a väčšej pripútanosti k Bohu. Obliečka sa konala počas svätej omše o 10.30 hod. v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského za účasti rodinných príslušníkov a známych tých štvrtákov, ktorí reverendy prijímali.

Banskobystrickí bohoslovci na blahorečení Titusa Zemana

     Seminaristi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v sobotu 30. septembra 2017 zúčastnili na blahorečení saleziánskeho kňaza Titusa Zemana SDB, ktoré sa konalo o 10.30 hod. pri Kostole sv. Rodiny v Bratislave-Petržalke. Akt blahorečenia uskutočnil pápežský legát Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Na pontifikálnej svätej omši koncelebrovali bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, kardinál Jozef Tomko, hlavný predstavený saleziánov Ángel Fernández Artime SDB, apoštolský

V Badíne sa začal nový akademický rok vzývaním Ducha Svätého

     Dňa 28. septembra 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostnou omšou Veni Sancte o 9.30 hod. v seminárnom kostole oficiálne začal nový akademický rok 2017/2018. Hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Spolu s ním pri eucharistickej bohoslužbe koncelebrovali aj ďalší vyučujúci seminárneho profesorského zboru a tiež Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Poďakovanie za úrodu v Novej Bani

     Farnosť Nová Baňa na čele s jej dekanom Mons. Petrom Mišíkom v utorok, dňa 26.9. 2017 pozvala a prijala návštevu seminaristov, otcov predstavených, rehoľné sestry a niekoľko prednášajúcich a zamestnancov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, ktorí sa prišli poďakovať za dary zeme.

Eucharistia je najväčší prejav Kristovej lásky voči nám

     V nedeľu 18. júna slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätej omši predsedal banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na omši boli okrem predstavených, bohoslovcov a sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, prítomní aj kňazi a veriaci z okolitých farností.

Stránky