Divadlo z Novej Bane a Farnosť Sebechleby v Badíne

Na fotografii: inscenácia divadelnej hry Kam z konopí… ? v aule seminára

     V nedeľu 10. júna 2018 ožil Kňazský seminár v Badíne návštevou Farnosti Sebechleby spolu s farárom Danielom Markovičom v rámci Farského dňa rodiny. Spoločnú svätú omšu so seminaristami celebroval prof. Anton Adam, ktorý v homílii vyzdvihol Božie prikázania, ktoré by nás nemali obmedzovať, ale skôr inšpirovať. Po spoločnom obede navštivil seminár aj ochotnícky divadelný súbor spoločenstva Dom chvály z Novej Bane, ktorý sa predstavil šiestou reprízou inscenácie Kam z konopí… ? od autora Ota Šafráneka. Túto komediálnu hru z

Diakonská vysviacka v Banskej Bystrici

Na fotke zľava diakoni Filip Gulai, Michal Barniak, Tomáš Švingál, otec biskup Marián Chovanec, Jakub Randis a Juraj Kiss

     V Banskobystrickej diecéze pribudlo v sobotu 9. júna 2018 päť nových diakonov. Diakonská vysviacka sa konala vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Ich svätiteľom bol banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Keďže na tento deň pripadla aj liturgická spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, diecézny otec biskup  vo svojej homílii budúcim diakonom pripomenul Pannu Máriu, ktorú prirovnal k prvej diakonke, ako vzor pre ich službu. Tiež

Stránky