Duchovné cvičenia v Prešove boli časom pre osobný vzťah s Ježišom

     Bohoslovci banskobystrického Kňazského seminára sv. Františka Xaverského sa v dňoch 19. až 22. októbra 2017 zúčastnili duchovných cvičení, ktoré sa konali v Exercičnom dome svätého Ignáca v Prešove pod vedením jezuitského kňaza Jozefa Šuppu SJ. Páter Šuppa zvolil typický jezuitský priebeh duchovných cvičení v podobe modlitby a meditácie nad úryvkami zo Svätého písma. Osobnému rozjímaniu vždy predchádzala prednáška.

Seminárna októbrová púť na Staré Hory

     Počas prvej soboty v mesiaci, dňa 7. októbra 2017, sa banskobystrickí bohoslovci zúčastnili na diecéznej púti na Starých Horách. Reagovali tak na pozvanie bratov bosých karmelitánov, ktorí toto mariánske pútnické miesto spravujú a ktorí chceli semináru vyjadriť svoje poďakovanie za celoročnú službu. Svätú omšu celebroval Marián Bublinec, farár v Krupine, za spoluúčasti veľkého počtu ďalších kňazov.

Obliečka štvrtákov v banskobystrickom seminári

     Seminaristi štvrtého ročníka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v nedeľu 1. októbra 2017 zúčastnili obliečky, ktorej účelom je slávnostnejším aktom odovzdať bohoslovcom reverendy ako vonkajší symbol odčlenenia sa od sveta a väčšej pripútanosti k Bohu. Obliečka sa konala počas svätej omše o 10.30 hod. v seminárnom kostole sv. Františka Xaverského za účasti rodinných príslušníkov a známych tých štvrtákov, ktorí reverendy prijímali.

Banskobystrickí bohoslovci na blahorečení Titusa Zemana

     Seminaristi Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v sobotu 30. septembra 2017 zúčastnili na blahorečení saleziánskeho kňaza Titusa Zemana SDB, ktoré sa konalo o 10.30 hod. pri Kostole sv. Rodiny v Bratislave-Petržalke. Akt blahorečenia uskutočnil pápežský legát Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Na pontifikálnej svätej omši koncelebrovali bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, kardinál Jozef Tomko, hlavný predstavený saleziánov Ángel Fernández Artime SDB, apoštolský

V Badíne sa začal nový akademický rok vzývaním Ducha Svätého

     Dňa 28. septembra 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostnou omšou Veni Sancte o 9.30 hod. v seminárnom kostole oficiálne začal nový akademický rok 2017/2018. Hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Spolu s ním pri eucharistickej bohoslužbe koncelebrovali aj ďalší vyučujúci seminárneho profesorského zboru a tiež Vladimír Thurzo, dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského.

Stránky