V Banskej Bystrici vysvätili dvoch novokňazov

     Banskobystrická diecéza sa dňa 17. júna rozrástla o dvoch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariana Chovanca prijali v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Na úvod slávnostnej svätej omše, ktorá sa začala o 10.00 hod., privítal otec biskup svätencov, ich rodiny a všetkých prítomných. V homílii hovoril o úlohe

Promócie a Te Deum v Badíne

    V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne bol 14. júna slávnostnou omšou Te Deum a následnými promóciami ukončený akademický rok 2016/2017. Svätá omša sa začala o 9.30 hod. Hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnosti bol prítomný taktiež dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Vladimír Thurzo, ako aj Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Otec biskup

Rozlúčková grilovačka s bratmi šiestakmi

     Utorňajší večer 13. júna patril v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského tradičnej rozlúčkovej grilovačke. Predstavení, bohoslovci a sestričky z kňazského seminára sa takto rozlúčili s dvoma odchádzajúcimi spolubratmi, čerstvými absolventmi katolíckej teológie a zároveň aj s končiacim sa akademickým rokom 2016/2017. Po vešperách o 18.00 hod. sa všetci presunuli zo seminárneho kostola do záhradného altánku, kde na nich čakali rôzne grilované špeciality. Popri

Banskobystrická diecéza má šesť nových diakonov

     Dňa 10. júna 2017 bolo vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätených šesť nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Ich svätiteľom bol Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00 hod. V úvode privítal otec biskup kandidátov diakonátu, ich rodiny a priateľov, ako aj všetkých prítomných. Vo svojej homílii vychádzal z obrazu mince, ktorá ma dve

Slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého

     V sobotu 3. júna 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila vigíliová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Svätú omšu za účasti bohoslovcov, predstavených, rehoľných sestier a niekoľkých hostí celebroval o. Ľubomír Grega, špirituál kňazského seminára. Obrady vigílie sa začali v seminárnej kaplnke o 20.30 hod. slávnostným lucernáriom, pri ktorom odzneli čítania v piatich rôznych jazykoch – maďarskom, nemeckom, francúzskom, holandskom

Stránky