Banskobystrická diecéza má šesť nových diakonov

     Dňa 10. júna 2017 bolo vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätených šesť nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Ich svätiteľom bol Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00 hod. V úvode privítal otec biskup kandidátov diakonátu, ich rodiny a priateľov, ako aj všetkých prítomných. Vo svojej homílii vychádzal z obrazu mince, ktorá ma dve

Slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého

     V sobotu 3. júna 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila vigíliová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Svätú omšu za účasti bohoslovcov, predstavených, rehoľných sestier a niekoľkých hostí celebroval o. Ľubomír Grega, špirituál kňazského seminára. Obrady vigílie sa začali v seminárnej kaplnke o 20.30 hod. slávnostným lucernáriom, pri ktorom odzneli čítania v piatich rôznych jazykoch – maďarskom, nemeckom, francúzskom, holandskom

Stránky