Nachádzate sa tu

Domov

Otvorenie akademického roka

     Vo štvrtok 27. septembra sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne otvoril nový akademický rok 2018/2019. Pri slávnostvnej omši, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, seminaristi s vyučujúcimi a predstavenými seminára spoločne vzývali Ducha Svätého do tohto nového roka slávnostným Veni Sancte. Po svätej omši nasledoval v aule seminára slávnostný príhovor dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. . Po nasledujúcom príhovore rektora kňazského seminára ThLic. Jána Viglaša nasledovali imatrikulácie piatich novoprijatých študentov prvého ročníka, ktorým prajeme veľa Božích milostí do nového štúdia. V súčasnosti denne študuje v našom seminári katolícku teológiu 23 kandidátov kňazstva a 5 laických študentov.

Slavomír Michna

foto: Jozef Mikuláš