Nachádzate sa tu

Domov

Poďakovanie Bohu za úrodu v Novej Bani

     Do dekanátneho mesta Nová Baňa zavítali 1. októbra 2015 predstavení spolu s bohoslovcami Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, aby si pozreli tohtoročnú výzdobu z plodov zeme a spoločným slávením svätej omše vo farskom Kostole narodenia Panny Márie poďakovali za úrodu.

     Všetkých prítomných privítal miestny dekan Mons. Peter Mišík a priblížil výzdobu jednotlivých oltárov, pričom hlavná téma niesla názov „Rok zasväteného života“. Na jednotlivých oltároch bolo možné vidieť povolanie apoštolov, sv. Teréziu z Lisieux spolu s rodičmi, ktorí budú 18. októbra svätorečení, či rybičky s menami a portréty viacerých Novobančanov, ktorých si Pán Boh povolal do svojej služby, rehoľnej alebo kňazskej. Nechýbal ani čerstvo vymenovaný biskup Islandu Dávid Tencer OFMCap. Okrem vymenovaných diel pútali pozornosť aj mnohé ďalšie, majstrovskými rukami Novobančanov do detailov prepracované výtvory.

     Po prehliadke sa bohoslovci spolu s farníkmi pomodlili ruženec svetla a o 18.00 hod. celebroval sv. omšu rektor seminára vdp. Ján Viglaš. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi bol aj tajomník banskobystrického diecézneho biskupa vdp. Michal Mališ. Otec rektor sa prihovoril veriacim v homílii, ktorú zameral na sväticu toho dňa sv. Teréziu z Lisieux a jej rodičov. Povzbudil ľudí, aby sa modlili za ďalšie povolania a tešili sa vždy tomu, keď je to z ich rodiny podľa vzoru rodičov svätej Terézie. Taktiež vyzdvihol jej detskú dôveru voči Bohu a v duchu vety: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 18,3) vyzval všetkých, aby v detskej pokore a dôvere nasledovali Boha. Na konci svätej omše Mons. Mišík pozval kňazov a bohoslovcov na posedenie do pastoračného centra, kde boli pripravené výdatné jedlá od miestnych farníkov.

     Roľnícka nedeľa, ako poďakovanie Bohu za úrodu, sa slávi v Novej Bani pravidelne vždy poslednú septembrovú nedeľu a výzdoba trvá 2 týždne. Potom sa úroda rozdá viacerým inštitúciám, medzi ktoré patrí aj Kňazský seminár v Badíne. 27. septembra 2015 sa slávil už 61. ročník Roľníckej nedele a slávnostnú svätú omšu celebroval benediktín Michal Mária Kukuča OSB.

Filip Gulai

foto: ilustračný obrázok