Nachádzate sa tu

Domov

Promócie a Te Deum v Badíne

    V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne bol 14. júna slávnostnou omšou Te Deum a následnými promóciami ukončený akademický rok 2016/2017. Svätá omša sa začala o 9.30 hod. Hlavným celebrantom bol banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na slávnosti bol prítomný taktiež dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Vladimír Thurzo, ako aj Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Otec biskup Chovanec vo svojej kázni hovoril o potrebe vďačnosti v živote. Boh nám dáva prirodzené a nadprirodzené dary. Je dobré vedieť o daroch, ktoré od neho máme, pretože nás to vedie k vďačnosti. Keď je vďačnosť nasmerovaná na Boha, mení sa na nábožnosť. Po prijímaní zaznel hymnus Te Deum, ktorým prítomní poďakovali Bohu za požehnanie, ktorým ich sprevádzal v uplynulom akademickom roku.

     O 11.00 hod. sa všetci presunuli do seminárnej auly, kde sa konali promócie. V prítomnosti doc. Daniela Olejára, prorektora Univerzity Komenského, si vysokoškolské diplomy prevzali dvaja absolventi denného a štyria absolventi externého štúdia. Prorektor fakulty doc. Daniel Olejár vo svojom príhovore poukázal na konzumný charakter dnešnej doby a jeho dopad na život. Vyjadril však potešenie nad tým, že sa absolventi vo svojich prácach venovali témam, ktoré reflektujú závažné problémy dnešnej spoločnosti. Po ňom sa prítomným prihovoril dekan fakulty Thurzo, ktorý hovoril o úlohe a nezastupiteľnom mieste pravdy vo fungovaní zdravej spoločnosti, pričom opierajúc sa o kardinála Ratzingera povolanie teológa charakterizoval ako spoluprácu s pravdou. Za absolventov všetkým poďakoval Dominik Sňahničan a pripomenul aktuálnu potrebu teológov, ktorí budú nie polovičnými, ale skutočnými svedkami evanjelia.

Peter Výboh

foto: Martin Mičko