Nachádzate sa tu

Domov

Púť do Svätej zeme

Vďaka cestovnej kancelárii Awertravel a Mons. Jánovi Majerníkovi dostali kňazské semináre na Slovensku výhodnú ponuku púte do Svätej zeme. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne túto možnosť využil v dňoch 1. až 8. marca 2011. 
Dp. Marián Ondrejka sprevádzal seminaristov, predstavených a zamestnancov seminára na viacerých miestach v Jordánsku a Izraeli. Práve takýmto smerom táto modlitba nôh symbolicky naznačovala aj prechod od Starého zákona k Novému. Pútnici na ceste vďaka otcovi Mariánovi a biblistovi Blažejovi Štrbovi získali množstvo cenných podnetov z biblických, historických ako aj aplikačných výkladov i zmyslových vnemov z miest, ktoré svedčia o koreňoch židovskej a kresťanskej viery. 
Vrcholom púte bolo posvätné miesto smrti a zmŕtvzchvstania Ježiša Krista, mesto Jeruzalem. Zaujímavosťou však bola aj rámcová otázka púte Vyberte si komu chcete slúžiť, ktorú na začiatku pripomenul otec Marián v  súvislosti s mestom Amman od Jozueho a v závere na hore Karmel od proroka Eliáša. Púť svätou zemou znamenala pre všetkých pútnikov nový pohľad na realitu Písma, ba dokonca v duchu dokumentu Verbum Domini sa pre nich táto Zem stala aj piatym evanjeliom.

Michal Válka