Nachádzate sa tu

Domov

Rozlúčka a promócie v Badíne

Na fotografii: zľava Mons. doc. Vojtech Nepšinský, Dr.h.c. prof. Karol Mičieta, ThLic. Ján Viglaš, ThDr. Vladimír Thurzo

     V stredu 13. júna 2018 sa neformálnou opekačkou v Kňazskom seminári v Badíne seminaristi  lúčili so svojimi bratmi šiestakmi, ktorí po šiestich rokoch štúdia a formácie opúšťajú brány seminára, už ako diakoni, alebo budúci kňazi.

     „Za tých šesť rokov som oveľa viac dostal a získal, ako stratil, formácia ma teda obohacovala.“, spomína diakon Dominik Kučera.

     Nasledujúci deň vo štvrtok ich čakali promócie, teda oficálne ukončenie štúdia a udeľovanie titulu Magister theologiae, pri ktorých rektor Univerzity Komenského v Bratislave Dr.h.c. prof. Karol Mičieta 8 absolventov denného štúdia a 6 absolventov externého štúdia povzbudil základnými myšlienkami sv. Augustína, sv. Jána Pavla II. a pápeža Františka. Pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, ďakovali za uplynulý akademický rok nielen šiestaci, ale všetci seminaristi spoločným Te Deum.

 Slavomír Michna

foto: Michal Šutka