Nachádzate sa tu

Domov

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

ilustračný obrázok

     V nedeľu 22. júna 2014 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Slávnostnú svätú omšu o 9.00 hod. spolu s kňazmi celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.

     V homílii sa otec biskup zameral na to, aby sme nestratili cit pre hodnotu Eucharistie. Niektoré veci si začneme vážiť až vtedy, keď ich strácame. Otec biskup povzbudil veriacich, aby si vážili Eucharistiu, aj keď ju zatiaľ môžeme prijímať bez prenasledovania a máme aj kňazov, ktorí nám túto sviatosť sprostredkujú. Vzácnosť Eucharistie a jej hodnotu vykreslil aj na príklade z obdobia ťažkého prenasledovania kresťanov v Mexiku, keď krutý prezident Elias Calles dovolil mexickým vojakom, aby slobodne zabíjali občanov, ktorí sa priznajú ku kresťanskej viere. Kresťania nemali dlhý čas Eucharistiu, preto poslali malého chlapca so skupinou veriacich, ktorí ho mali chrániť, za hranice Mexika, aby im ju z najbližšej katolíckej farnosti priniesol. Tento chlapec i tí, čo ho sprevádzali, riskovali svoj život pre to, aby aspoň jeden deň mali medzi sebou Eucharistiu.

     Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia od farského kostola. Jednotlivé zastavenia boli rozmiestnené po banskobystrickom námestí. Procesia vyvrcholila eucharistickým požehnaním pred Katedrálou sv. Františka Xaverského.

Patrik Špánik

foto: www.fara.ivanka.sk