Nachádzate sa tu

Domov

Slávnosť Nanebovzatej na Starých Horách

Nanebovzatie Panny Márie

     V nedeľu 17. augusta 2014 slávnostne vyvrcholila púť na Starých Horách, pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Najprv sa veriaci pomodlili svätý ruženec a o 10.30 hod. začala svätá omša, ktorú celebroval banskobystrický diecézny biskup, Mons. Marián Chovanec. Na úvod privítal všetkých pútnikov a vyjadril veľkú radosť nielen nad ich množstvom, ale aj nad ich horlivosťou.

     V homílii sa otec biskup zamyslel nad Pannou Máriou, ktorá je najkrajším Božím stvorením. Je Matkou všetkých ľudí a ako každá matka vie, čo všetky jej deti potrebujú. Panna Mária žila tri božské čnosti – vieru, nádej a lásku. Žila v nádeji prirodzenej, ktorá sa prejavovala v jej starostlivosti o Ježiša Krista, ale aj v nádeji nadprirodzenej, ktorá jej nakoniec zabezpečila nebeskú odmenu tým, že Pán Ježiš si ju vzal s telom i dušou do neba. Pre Pannu Máriu ako osobu boli charakteristické tri slová – modlitba, sviatosti a skutky. Celý jej život bol naplnený rozjímavou modlitbou. Zároveň sa stala prvým svätostánkom, keď pod srdcom niesla Ježiša. Panna Mária konala skutky lásky a ako najčistejšia a nepoškvrnená Panna ich konala s úprimnosťou a pokorou.

     Na záver slávnosti sa otec biskup poďakoval všetkým prítomným pútnikom a udelil im apoštolské požehnanie s možnosťou získať úplné odpustky.

Patrik Špánik

image: ilustračný obrázok, internet