Nachádzate sa tu

Domov

Slovom žalmu k jubileu – 2. stretnutie

V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 14. marca 2011 uskutočnilo druhé stretnutie cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU. Stretnutie začalo modlitbou vešpier, ktorej predsedal diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. Po vešperách diakon Peter Baláž predstavil historický exkurz do 9. storočia s pohľadom na Nitriansky hrad – veľkomoravské biskupstvo a na prvého nitrianskeho biskupa Vichinga. Predstavený bol tiež kostol v Lehote pod Vtáčnikom zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.

Obsahom biblickej časti bol Žalm 8 s titulom Čože je človek?  Prednášajúci Blažej Štrba vo svojom komentári vyzdvihol personálny charakter obsiahnutý v žalme. Obsahom  žalmu je chvála nášmu Pánovi, ktorý vyzdvihol človeka nad všetko stvorenstvo.

Srdečne Vás pozývame na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 11. apríla 2011 o 19.30 v priestoroch Kňazského seminára. V biblickej časti stretnutia sa pozrieme na 22. žalm s titulom Bože, ty si môj Boh. V historickom exkurze Vám predstavíme baziliku z 9. storočia v Bratislave a kostol v Selciach, ktorý je zároveň najdôležitejším pútnickým miestom v Banskobystrickej diecéze zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi. 

Cyklus žalmov realizuje Kňazský seminár v spolupráci s Katedrou biblických vied na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v rámci príprav na jubileum 1150. výročia príchodu našich vierozvestcov na Veľkú Moravu, ktoré bude slávené v roku 2013.

Jozef Benčat

Foto: Dominik Jáger