Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

Byť nesený na pleciach Krista

pontifikálna sv. omša s prefektorm Kongregácie pre klérus 7.6.2013

     V dňoch 5. – 8. júna 2013 Slovensko navštívil na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska prefekt Kongregácie pre klérus kardinál Mauro Pacienza. Jeho návšteva sa uskutočnila pri príležitosti sviatku Božieho srdca. Kardinál Pacienza vo svojich príhovoroch kňazom i bohoslovcom teda pripomenul veľký dar povolania, ktoré sa rodí práve v Božom srdci.

Slávnostné Te Deum a promócie v seminári

ilustračný obrázok

     V stredu 12. júna 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutoční slávnostné ukončenie akademického roka s promóciami a ďakovná bohoslužba Te Deum.

     Eucharistickému sláveniu Te Deum bude predsedať generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Marián Bublinec. Svätá omša začne o 9.30 hod. v Kaplnke Kňazského seminára.

SŽkJ 10. júna: Žalmy 127 – 128; Viera a povera

ilustračný obrázok

     V pondelok 10. júna 2013 sa účastníci prípravného cyklu Slovom žalmu k jubileu III. v Banskej Bystrici – Badíne budú venovať Žalmom 127 – 128 a téme Viera a povera.

     Vo veľkej aule Kňazského seminára sv. Františka Xaver-ského sa v prvej prednáške večera poslucháči zamerajú na tému Viera a povera. Priblíži ju domáci morálny teológ Ján Viglaš.

Seminár navštívi kardinál Mauro Piacenza

kardinál Mauro Piacenza, prefekt Kongregácie pre klérus

     V piatok 7. júna 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutoční celoslovenské stretnutie bohoslovcov, ktorému bude predsedať kardinál Mauro Piacenza, prefekt Kongregácie pre klérus. Významná návšteva z Vatikánu, prefekt kongregácie, bude v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne so zúčastnenými sláviť svätú omšu o 11.00 hod. spojenú s pobožnosťou na Prvý piatok v mesiaci.

Pripravujeme miništrantské letné tábory

ilustračný obrázok

     Bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverské-ho v Banskej Bystrici – Badíne, pripravujú počas letných prázdnin 2013 tri turnusy miništrantských táborov, ktoré sa uskutočnia v dvoch júlových a jednom augustovom termíne.

Stránky