Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

Korene Vyznania viery, vyznaní lásky a dôvery

Májové Slovom žalmu k jubileu III.

     Účastníci tretieho ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu sa v pondelok 13. mája 2013 opäť zišli v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Piate stretnutie bolo tento raz zamerané na Nicejsko-carihradské vyznanie viery a výklad Žalmu 116 s podtitulom Vyznanie lásky a dôvery.

Víkend pre odvážnych miništrantov

     Bránami Kňazského seminára sv. Františka Xaver-ského v Banskej Bystrici - Badíne uplynulý víkend 26. - 27. apríla 2013 prešlo 16 miništrantov, ktorí tu strávili miništrantský víkend pre odvážnych miništrantov vo veku od 15 do 18 rokov. Hlavnou témou víkendu boli "kroky viery", ktorej teoretickú časť si pripomenuli v krátkych zamysleniach i kvíze a jej praktickú časť si ukázali na príklade tých, ktorí za ňu odvážne preliali aj svoju krv. Medzi hlavné body

Seminaristi o hlase Dobrého pastiera

ilustračný obrázok

     Počas Nedele Dobrého pastiera 21. apríla 2013 navštívili bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne šesť farností Banskobystrickej diecézy.

     V Banskej Bystrici, Detvianskej Hute, Janovej Lehote, Prievidzi, Senohrade a Veľkom Krtíši sa konali spoločné eucharistické slávenia, počas ktorých si veriaci vypočuli homílie, svedectvá i príhovory predstavených seminára, diakonov i bohoslovcov.

Aprílové Slovom žalmu k jubileu

ilustračný obrázok

     V pondelok 15. apríla 2013 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne pokračoval cyklus Slovom žalmu k jubileu III. Témami štvrtého stretnutia boli tento raz Vyznanie a zapretie viery a výklad Žalmov 114 a 115 s podtitulom Chvála Boha Vysloboditeľa.

SžkJ III.: Vyznanie a zapretie viery

ilustračný obrázok

     Najbližší tematický večer cyklu Slovom žalmu k jubileu III. v Banskej Bystrici – Badíne sa uskutoční v pondelok 15. apríla 2013 a bude venovaný Vyznaniu a zapretiu viery a biblickej téme Chvála Boha Vysloboditeľa.

     V prvej téme Vyznanie a zapretie viery sa účastníkom cyklu prihovorí Mons. Jaroslav Pecha.

Stránky