Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

prof. Pazzini: Jazyky, ktorými rozprával Ježiš

ilustračný obrázok

     V dňoch 11. až 16. apríla 2013 navštívi Slovensko prof. Massimo Pazzini, ktorý je profesorom biblických jazykov a v súčasnosti aj dekanom Fakulty biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. Prof. Pazzini navštívi 16. apríla 2013 o 17.00 hod Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej

Púť seminaristov do Krakova

ilustračný obrázok: www.krakow.naszemiasto.pl

     V nedeľu 7. apríla 2013 sa skupinka 12 bohoslovcov spolu s otcom špirituálom Gregom zúčastnila púte do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikoch. Je zaujímavé, že neďaleko tohto Sanktuária Božieho milosrdenstva vyrastá ďalšie sanktuárium, ktoré už však nesie meno apoštola Božieho milosrdenstva, bl. Jána Pavla II., ktoré tiež niektorí z nás navštívili.

Miništrantov privítame aj po tretíkrát

ilustračný obrázok

     Po decembrovej víkendovke v predošlom kalendárnom roku, ktorá bola určená pre našich najmladších miništrantov a po úspešne zvládnutej víkendovke pre miništrantov vo veku od 12 do 14 rokov, čaká seminaristov výzva stretnúť sa aj s našimi najstaršími miništrantmi vo veku 15 až 18 rokov.

     Pozor! Tento víkend však je len pre odvážnych! O čom bude reč? Kroky viery.

Doplňujúce voľby do akademického senátu

RKCMBF UK

     Akademický senát Rímskokatolíckej cyrilometodskej boho- sloveckej fakulty Univerzity Komenského na svojom zasadnutí dňa 14. marca 2013 vyhlásil doplňujúce voľby do zamestna-neckej a študentskej časti Akademického senátu RKCMBF.

     Akademická obec RKCMBF UK, pracovisko Banská Bystrica – Badín, volí kandidátov na jeden uprázdnený mandát v zamestna-neckej časti a jeden uprázdnený mandát v študentskej časti.

 

Vychádza veľkonočné číslo časopisu Xaver

časť titulky veľkonočného čísla časopisu Xaver

     V týchto posledných predsviatočných dňoch vychá- dza ďalšie, tento raz už veľkonočné číslo časopisu banskobystrických bohoslovcov Xaver (1/2013). Redakcia neobišla ani zvolenie pápeža Františka. K nemu došlo síce až po zaslaní vydania do tlače, Boží zásah sa však prejavil nielen pri voľbe konkláve, ale aj v tom, že krátku správu sme zmestili aj do tohto čísla časopisu.

Stránky