Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

O atraktívnosti viery a Božom hlase

Slovom žalmu k jubileu 11.03.2013

     V pondelok  11. marca 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo tretie stretnutie tematických večerov cyklu Slovom žalmu k jubileu III. V prednáške k Roku viery sa jeho účastníci zamýšľali nad Atraktívnosťou viery Katolíckej cirkvi, biblická prednáška bola venovaná výkladu Žalmu 110 s podtitulom Boží hlas o Mesiášovi.

Blíži sa miništrantská víkendovka v seminári

ilustračný obrázok

     Banskobystrickí bohoslovci z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne pozývajú na víkendové stretnutie miništrantov vo veku od 12 do 14 rokov. Stretnutie sa uskutoční, ako tradične, v priestoroch kňazského seminára od piatku 15. marca do nedele 17. marca 2013.

Mons. Renzo Bonetti: Rodina ohnisko viery

     Diecézne pastoračné centrum pre rodinu Bansko- bystrickej diecézy, Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne, pozývajú v spolupráci s Centrom pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy, na prednášku s diskusiou v stredu 13. marca 2013 o 13.30 hod. v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, na tému Rodina ohnisko viery, a farnosť ako miesto služby rodín iným rodinám. O svoje skúsenosti z projektovania

Žalm 110 a Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi

ilustračný obrázok

     V pondelok 11. marca 2013 sa návštevníci cyklu Slovom žalmu k jubileu III. v Banskej Bystrici – Badíne zahĺbia do známeho Žalmu 110 a zamyslia sa nad Atraktívnosťou viery Katolíckej cirkvi.

     Mons. Vladimír Farkaš prednesie tému Atraktívnosť viery Katolíckej cirkvi. V nasledovnej biblickej prednáške František Trstenský odhalí vnútorné posolstvá Žalmu 110, s témou Boží hlas o Mesiášovi.

Bohatstvo seminárnej knižnice

     Marec poznáme ako mesiac knihy už niekoľko desaťročí. Je preto vhodná príležitosť pripomenúť si význam nielen samotných kníh, ale aj knižníc. V dnešnej pretechnizovanej dobe sa niekomu môže zdať čítanie kníh a návšteva knižníc či  kníhkupectiev pomaly ako utópia predošlých storočí. Avšak kniha patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov človeka

Stránky