Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2012/2013

Nedeľné dopoludnie o sviatku Seder

     Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne a Katedra biblických vied RKCMBF UK organizujú v nedeľu 10. marca 2013 o 10.45 hod. v aule Kňazského seminára prednášku s názvom Môžu kresťania sláviť seder? Prednášku na túto tému bude mať ThDr. Lucia Hidvéghyová PhD.

Ďakujeme pokornému služobníkovi

generálna audiencia u Svätého Otca Benedikta XVI. ktorej sa zúčastnili banskobystrickí bohoslovci v roku 2010

     Prekvapujúce a predsa uvážené rozhodnutie Svätého Otca Benedikta XVI. sme v Kňazskom seminári v Banskej Bystrici – Badíne 11. februára 2013 prijali s obdivom a úctou. Špirituál kňazského seminára dp. Ľubomír Grega v punktách 22. februára 2013, pred sviatkom Katedry sv. Petra, označil Benedikta XVI. za pokorného služobníka. Pripomenul tak jeho vlastné slová, ktoré pápež vyslovil počas svojho prvého príhovoru na námestí sv. Petra,

O monoteizme vo viere a preklínaní v Žalmoch

prednáška o. Branislava Koppala

     V rámci prežívania 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 18. februára 2013 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil druhý tematický večer tretieho ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu.

Ž 109 a Boh v kresťanstve, judaizme a islame

ilustračný obrázok

     V pondelok 18. februára 2013 je verejnosť pozvaná na druhý tematický večer Slovom žalmu k jubileu III. v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne.

     Tému Boh v kresťanstve, judaizme a islame prednesie Branislav Koppal.

     V biblickej prednáške s témou Volanie utláčaného spoločenstva sa Blažej Štrba s účastníkmi bude venovať analýze a posolstvám Žalmu 109.

On je živý – Evanjelizácia humorom

záverečná scéna Lindajshow 2013

     V dňoch 1. – 3. februára 2013 sa v Mestskej hale v Nitre uskutočnil ďalší ročník medzinárodného stretnutia mladých On je živý, ktoré zorganizovala Komunita Emanuel. Stretnutie sa nieslo v duchu motta Svetových dní mládeže „Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov“. Na podujatí vystúpili hudobné skupiny Regiment a Timothy a mladým sa prihováral počas dvoch dní mladý slovenský biblista Róbert Jáger. Vyvrcholením podujatia bola nedeľná svätá omša, ktorej hlavným

Stránky