Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2013/2014

Diakonská vysviacka

odovzdávanie evanjeliára novovysvätenému diakonovi

     Dňa 14. júna 2014 sa vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici konala diakonská vysviacka. Za diakonov boli tohto roku vysvätení – Radovan Hasík, Marián Husár, Pavol Lojan a Martin Pečarka. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Na úvod vyslovil úprimnú vďaku a radosť za všetkých kandidátov diakonátu.

Prázdninový Xaver

ilustračný obrázok

     Aj počas letných prázdnin sa môžu čitatelia časopisu Xaver potešiť čítaním nového letného čísla, ktoré pre nich pripravili banskobystrickí bohoslovci. Úvodník je venovaný jubilantovi Gabrielovi Brendzovi, ktorý si spomína na čas svojho kňazstva už 25 rokov. News, teda prehľad udalostí za obdobie od Veľkej noci prináša Patrik Špánik. Juraj Kiss ponúka rozhovor s bratmi šiestakmi, ktorí opúšťajú brány seminára

Te Deum a promócie

príhovor prodekana Univerzity Komenského

     Dňa 11. júna 2014 sa na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila slávnostná ďakovná svätá omša pri príležitosti ukončenia akademického roka 2013/2014 a slávnostný promočný akt vo veľkej aule seminára.

Rozlúčka s bratmi šiestakmi

rozlúčka s tromi bratmi šiestakmi

     V utorok 10. júna 2014 sa v seminári konal rozlúčkový večer s bratmi šiestakmi v priestoroch seminárnej záhrady. Po vešperách sa celé seminárne spoločenstvo rozlúčilo nielen s bratmi šiestakmi, ale aj s celým akademickým rokom tradičným spôsobom – opekačkou. Na príprave sa už od popoludnia podieľali bohoslovci s otcom prefektom a niektorými rehoľnými sestrami.

Vigília Zoslania Ducha Svätého

ilustračný obrázok

     V sobotu večer 7. júna 2014 sa v kaplnke Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne slávila vigília Zoslania Ducha Svätého. Svätá omša, ktorú celebroval špirituál seminára Ľubomír Grega, sa začala o 20.30 hod. slávnostným lucernáriom, po ktorom bohoslovci a jedna rehoľná sestra prečítali štyri starozákonné čítania a jedno novozákonné čítanie v piatich rôznych jazykoch – v talianskom, anglickom, nemeckom, francúzskom a gréckom. Evanjelium v ruskom

Stránky