Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2013/2014

Kňazské a diakonské svätenia bohoslovcov

ilustračný obrázok

     Diakonská vysviacka sa tohto roku uskutoční 14. júna 2014 o 10.00 hod. vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Svätiteľom bude banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Svätení budú kandidáti posvätných stavov: Radovan Hasík, Marián Husár, Pavol LojanMartin Pečarka.

Návšteva duchovnej rodiny Kongreg. sestier Božského Vykupiteľa

ilustračný obrázok

     V nedeľu 1. júna 2014 zavítala do Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne duchovná rodina Kongregácie Božského Vykupiteľa z okolia Turca a Oravy. Ich náplňou sú totiž okrem iného aj modlitby za všetkých bohoslovcov – každý člen sa modlí za jedného bohoslovca. Bohoslovci im to tiež s vďačnosťou opätujú modlitbami.

Stretnutie jubilujúcich kňazov

jubilujúci kňazi Banskobystrickej diecézy

     V sobotu 31. mája 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo stretnutie jubilujúcich kňazov, ktorí tohto roku oslavujú okrúhle výročia svojho kňazstva. K tohtoročným jubilantom patria aj banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec, rektor seminára Ján Viglaš, prefekt seminára Jozef Repko, obidvaja špirituáli Ľubomír Grega a Peter Jandura, i niektorí vyučujúci v seminári.

Prosba o požehnanie tohtoročnej úrody

požehnanie seminárneho sadu

     V stredu večer 28. mája 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil obrad prosby o požehnanie pre vzrast tohtoročnej úrody. Celá pobožnosť sa začala slávnostnými vešperami v seminárnej kaplnke, ktorým predsedal špirituál Ľubomír Grega. Po vešperách sa bohoslovci, predstavení a rehoľné sestry presunuli do seminárnej záhrady, kde nasledoval samotný obrad požehnania. Počas obradu predniesol diakon František Veverka štyri čítania z evanjelií a celú

Schola cantorum vo Veľkom Krtíši

seminárna Schola cantorum vo VK

     V nedeľu 25. mája 2014 vycestovala seminárna Schola cantorum na čele s jej regensom Patrikom Hrmom do Veľkého Krtíša, aby svojím spevom skrášlila a oživila liturgiu farnosti. Po príchode do Veľkého Krtíša ich srdečne privítal miestny pán farár Marek Kosorín a niektorí členovia farnosti.

Stránky