Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2013/2014

Výberové konanie RKCMBF

logo RKCMBF

     Univerzita Komenského v Bratislave Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v zmysle  § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona a podľa Vnútorného predpisu č. 12/2008 Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov

Permanentná formácia kňazov diecézy

ilustračný obrázok

     V dňoch 20. – 22. mája 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila pod záštitou generálneho vikára Mons. Branislava Koppala permanentná formácia kňazov, ktorí ukončili svoje základné teologické štúdiá v rokoch 2008 až 2012.

Nedeľa dobrého pastiera

ilustračný obrázok

     Počas Nedele Dobrého pastiera 11. mája 2014 navštívili bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne päť farností Banskobystrickej diecézy.

     V Badíne, Sklených Tepliciach, Veľkom Krtíši, Dudinciach a Nedožeroch-Brezanoch sa konali spoločné eucharistické slávenia, počas ktorých si veriaci vypočuli svedectvá i príhovory predstavených, diakona a bohoslovcov.

Púť kňazov a bohoslovcov v Šaštíne

socha Sedembolestnej v Šaštíne

     Vo štvrtok 8. mája 2014 sa v Šaštíne uskutočnila celoslovenská púť kňazov a bohoslovcov. Zúčastnili sa jej aj banskobystrickí bohoslovci spolu so svojimi predstave-nými, vyučujúcimi v seminári a diecéznymi kňazmi.

Biblická olympiáda na diecéznej úrovni

Triptych baránka

     V dňoch 29. – 30. apríla 2014 sa v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnili diecézne kolá Biblickej olympiády v kategóriách  základných a stredných škôl. Prvé miesto v  kategórii základných škôl získalo družstvo „Ľadovec“ z Katolíckeho gymnázia Štefana Moysesa Banská Bystrica. Druhú priečku si vybojovali „Ovečky Pánove“ alias žiaci zo ZŠ Andreja Kmeťa, Levice a na

Stránky