Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2013/2014

Veľkonočný Xaver

časť titulky veľkonočné čísla časopisu Xaver

     Úvodník veľkonočného čísla je venovaný Jubilejnému roku matky Alfonzy Márie Eppingerovej – zakladateľky Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, ktorý napísali sestry pôsobiace v kňazskom seminári. News od Patrika Špánika sú zamerané na posledné udalosti od nového roka. Dominik Kučera predstavil novú rehoľnú sestru v seminári – kuchárku z rovnomennej Kongregácie, sestru Annu-Máriu. Martin Mihál sa venoval veľkonočným symbolom z historického a liturgického pohľadu.

Miništrantský víkend „Nová nádej“

miništranti pri kríži bohoslovcov nad Badínom

     Už po tretíkrát v tomto akademickom roku, v dňoch 28. – 30. marca 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne stretli miništranti, aby spolu s bohoslovcami prežili pôstny miništrantský víkend. Tentoraz bol víkend určený pre vekovú kategóriu od 15 do 20 rokov a téma víkendu bola „New Hope“ – „Nová nádej.“

Diecézne mariánske večeradlo

mariánske večeradlo v Badíne

     V sobotu 29. marca 2014 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnilo tradičné Diecézne mariánske večeradlo. Seminárom sa celý deň niesla duchovná atmosféra.

Zľavy pre študentov teológie

ilustračný obrázok

     Slovenská biblická spoločnosť (SBS) v BB ponúka do 30. júna 2014 pre študentov teologických fakúlt a kňazských seminárov zľavy vo výške:

• 20 % na všetky tituly z produkcie SBS,

• 15 % na tituly z produkcie zahraničných biblických spoločností (Nemecko, Anglicko, Japonsko a ďalšie),

• 10 % na tituly z českých vydavateľstiev: Vyšehrad, Kalich, Mlýn, Samuel, Biblion, Maranatha.

Prezentácia exhortácie Evangelii Gaudium

ilustračný obrázok

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na prezentáciu slovenského prekladu apoštolskej exhortácie pápeža Františka EVANGELII GAUDIUM, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 10. apríla 2014 o 16.00 hod. v aule fakulty na Kapitulskej 26 v Bratislave.

Stránky