Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2014/2015

Vigília Zoslania Ducha Svätého

     V sobotu večer 23. mája 2015 slávilo naše seminárne spoločenstvo vigíliu Zoslania Ducha Svätého v Kostole sv. Františka Xaverského v Badíne. Svätú omšu o 21.00 hod. celebroval špirituál Peter Jandura. Obrady vigílie sa začali slávnostným lucernáriom, pri ktorom bohoslovci čítali čítania v piatich rôznych jazykoch – v talianskom, španielskom, nemeckom, francúzskom a latinskom – štyri starozákonné čítania a jedno novozákonné čítanie. Evanjelium v poľskom jazyku predniesol špirituál Jandura.

Formácia kňazov o Starom i Novom zákone

www.almavision.tv

     V dňoch 19. – 21. mája 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala Permanentná formácia kňazov Banskobystrickej diecézy pre kňazov, ktorí boli vysvätení v rokoch 2009 až 2013. Uskutočnila sa pod záštitou Mons. Branislava Koppala, generálneho vikára Banskobystrickej diecézy. Témou prednášok boli state a motívy zo Starého i Nového zákona. Prednášajúcimi zaujímavých biblických prednášok boli ThLic. sr. Fides Iveta Strenková, ThD. a SSDr. Blažej Štrba, PhD.

Prosili sme o požehnanie tohtoročnej úrody

     V piatok 15. mája 2015 seminárne spoločenstvo kňazov, rehoľných sestier a bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne prosilo o požehnanie tohtoročnej úrody. Obrad začal vešperami v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského o 18.00 hod., ktorým predsedal špirituál Peter Jandura. Po vešperách sa všetci presunuli do seminárnej záhrady, kde nasledoval obrad požehnania úrody.

Miništrantský víkend statočných v srdci

     Uplynulý májový víkend 8. až 10. mája 2015 sme mali možnosť privítať v našom seminári poslednú kategóriu miništrantov Banskobystrickej diecézy od 15 do 21 rokov. Spolu s piatimi bohoslovcami a dvadsiatimi miništrantami sme zažili víkend v dobrej, bratskej atmosfére, plný zábavy, priateľstva, dobrodružstva, duchovného programu a oddychu. Téma víkendu niesla názov Statočný v srdci.

Futbalový turnaj medzi bohoslovcami SR

     V piatok 1. mája 2015 sa pod záštitou Komisie pre klérus Konferencie biskupov Slovenska uskutočnil v Badíne futbalový turnaj medzi šiestimi kňazskými seminármi západnej i východnej provincie. Po viacerých rokoch sa tak obnovila tradícia športového merania síl bohoslovcov katolíckych kňazských seminárov sídliacich v Bratislave, Nitre, Badíne, Spišskom Podhradí, Košiciach a Prešove.

Stránky