Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2014/2015

Konferencia o pastorácii mládeže v Badíne

     Aula Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa 28. februára 2015 stala miestom vedeckej konferencie venovanej evanjelizácii a formácii mládeže na Slovensku. Vysoký počet účastníkov aj so zahraničnou účasťou z radov kňazov, rehoľníkov i laikov bol svedectvom aktuálnosti a záujmu o danú problematiku.

O kánonických procesoch manželskej nulity

     Dňa 27. februára 2015 o 14.30 hod. sa v Kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila hosťovská prednáška pátra Konštanca Adama OP, rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme.

Stretnutie s novokňazom Františkom

     Novovysvätený kňaz František Veverka, ktorý je aktuálne kaplánom v Detve, zavítal dňa 16. februára 2015 do Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne. Stretnutie sa začalo slávením svätej omše v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského o 17.30 hod. Hlavným celebrantom bol rektor Ján Viglaš, ktorý na úvod privítal dp. Veverku. V homílii sa prihovoril novokňaz a povzbudil bohoslovcov k tomu, aby ďakovali za dar života a aj napriek

Hosťovská prednáška rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského v Ríme

     V piatok 27. februára 2015 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutoční o 14.30 hod. prednáška rektora Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) v Ríme. Slovenský dominikánsky páter Konštanc Adam OP prednesie prednášku na tému: Aktuálne otázky reformy kánonických manželských procesov.

Pripravujeme miništrantský futbalový turnaj

     Seminaristi a predstavení Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne organizujú 28. februára 2015 ôsmy ročník diecézneho futbalového turnaja pre starších miništrantov. Turnaj sa uskutoční v športovej hale v Badíne. Pred zahájením prvého zápasu bude v priestoroch seminára prebiehať od 07.30 hod. registrácia tímov, o 08.00 hod. sa všetci účastníci turnaja stretnú pri spoločnom slávení svätej omše, po ktorej bude nasledovať

Stránky