Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2014/2015

Kňaz je mužom viery

     Kňazi Banskobystrickej diecézy sa vo štvrtok 8. januára 2015 stretli v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne na pravidelnej januárovej celodiecéznej rekolekcii. Jej program bol rozdelený do troch bodov. Duchovnú časť otvoril diecézny biskup Mons. Marián Chovanec slávením svätej omše v seminárnom kostole. Svätá omša bola obetovaná za nové kňazské a rehoľné povolania. Počas homílie biskup kňazom pripomenul tajomstvo Vianoc, ktoré spočíva v spojení božskej a ľudskej prirodzenosti

Štedrá večera v seminári

ilustračný obrázok

     Tradičná seminárna štedrá večera sa konala v seminári vo štvrtok večer 18. decembra 2014. V seminárnom kostole sa zišli zamestnanci, rehoľné sestry, bohoslovci, predstavení seminára a niektorí vyučujúci, aby sa sv. omšou pripravili na štedrovečerný program. Modliacemu sa spoločenstvu predsedal generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal. V homílii povzbudil všetkých prítomných, aby počúvali Pánov hlas, nechali sa ním viesť, a tak plnili jeho vôľu. Ako príklad uviedol svätého Jozefa, ktorému sa vo

Vianočné číslo časopisu XAVER

     Zimné číslo časopisu Xaver prináša mnoho zaujímavých článkov a noviniek z pera banskobystrických bohoslovcov. Úvodník venovaný čaru vianočných sviatkov píše vyučujúca nemeckého jazyka pani Erika Brezánska. News-om nás prevedie Marián Juhaniak. Rubriku Cirkev dneška, teda najnovšie udalosti z Cirkvi vo svete a doma, prináša Matúš Sliacky.

Čiastočné odpustky v seminárnom kostole

Kostol sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne

     Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec udelil seminárnemu spoločenstvu a všetkým jeho návštevníkom od roku 2015 možnosť každý deň získať čiastočné odpustky v Kostole sv. Františka Xaverského. Katolícka cirkev vzdáva Pánovi skutočne prítomnému v Najsvätejšej oltárnej sviatosti kult adorácie. A to nielen počas slávenia svätej omše, ale aj mimo neho tak, že s najväčšou starostlivosťou uchováva konsekrované hostie a vystavuje ich, aby ich veriaci slávnostne uctievali.

Advent slovami hudby

zborová kompozícia Jerusalem v tradičnom írskom jazyku

     Dňa 9. decembra 2014 podvečer sa v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil adventný koncert. O svoje umenie sa so seminárnym spoločenstvom prišli podeliť už tradične študenti Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Stránky