Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2014/2015

Kandidáti posv. stavov povedali áno Kristovi

šiesti noví kandidáti posvätných stavov

     Dňa 8. decembra 2014, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila slávnostná svätá omša, pri ktorej generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal prijal štyroch bratov piateho a dvoch bratov šiesteho ročníka medzi kandidátov posvätných stavov diakonátu a kňazstva – Marián Juhaniak, Rudolf Kamenský, Martin Mihál, Michal Válka, Jozef Benčat a Marek Melich.

Život v tajomstve služby

prijatie ministéria akolytátu

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne sa uskutočnila 3. decembra 2014 slávnosť odovzdávania ministérií lektorátu a akolytátu. Počas slávnostnej svätej omše, ktorú pri príležitosti sviatku patróna diecézy, katedrály i seminára, celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, tieto ministériá prijalo pätnásť bohoslovcov.

Miništranti statoční v srdci

miništranti pri kríži bohoslovcov nad Badínom

     Uplynulý miništrantský víkend pre našu najmladšiu vekovú kategóriu chlapcov od 9 do 11 rokov sa celý niesol v téme „Statočný v srdci“. Šiesti animátori bohoslovci sme spolu s 36 miništrantami z celej diecézy začali víkend sv. omšou s otcom Borisom Brutovským. Po večeri sme sa dozvedeli, aká je úloha rytiera – miništranta a s touto myšlienkou sa niesol aj celý sobotný program. Takže ráno sa to miništrantom celé rytierstvo trošku „skomplikovalo“ a dostalo

Vstup do Adventu a nového liturgického roka

     Liturgiou prvej adventnej nedele vstúpilo seminárne spoločenstvo do nového liturgického roka, cyklu B. Svätú omšu pri tejto príležitosti v seminárnej kaplnke celebroval 30. novembra 2014 o 10.45 vdp. Miloš Jakubík, farár v Badíne. Svätej omše sa zúčastnili aj miestni farníci z Badína. Na úvod všetkých prítomných veriacich privítal rektor seminára Ján Viglaš. Prejavil vďačnosť nielen za hojný počet, ale aj za zachovanú tradíciu, keď na prvú adventnú nedeľu prichádzajú do

Trojdňová adorácia eucharistického Krista

vystavenie Oltárnej sviatosti k adorácii

     Tradičná trojdňová eucharistická poklona v seminári sa tohto roku uskutočnila v dňoch 28. – 30. novembra 2014. Počas troch dní sa v tichej meditácii pri Oltárnej sviatosti vystriedali zamestnanci, bohoslovci, rehoľné sestry i predstavení seminára. Adorácia sa začala v piatok o 14.00 hod. a skončila modlitbou kompletória v nedeľu o 20.30 hod.

Okrem osobných úmyslov predkladali adoranti Pánovi aj tri spoločné úmysly adorácie:

- za nové kňazské a rehoľné povolania

Stránky