Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2015/2016

Otvorenie Brány milosrdenstva v B. Bystrici

     V Banskej Bystrici na tretiu adventnú nedeľu, 13. decembra 2015, otvoril banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec v rámci začatého mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva Bránu milosrdenstva na Katedrále sv. Františka Xaverského.

Udelenie kandidatúry posvätných stavov

     Počas slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie a v deň, keď Svätý Otec František otvoril mimoriadny Svätý rok milosrdenstva – 8. decembra 2015 prijal v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského v Badíne študent šiesteho ročníka Juraj Ondruš kandidatúru posvätných stavov diakonátu a kňazstva. Svätú omšu so začiatkom o 10.30 hod. celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal za účasti predstavených, ako i kandidátom pozvaných kňazov a diakonov.

Svedectvo o Kristových relikviách

     V nedeľu 6. decembra 2015 o 19.00 hod. sa v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo stretnutie s názvom Svedkovia tajomstva. Poľský novinár, spisovateľ, reportér a tvorca dokumentárnych filmov, Grzegorz Górny v ňom prezentoval svoje osobné stretnutia s odborníkmi, ktorí vedecky bádali hmatateľné stopy tajomstva Kristovho vtelenia. Dosvedčil, že moderná veda nie je s vierou v protiklade, ba dokonca potvrdzuje pravosť mnohých relikvií, ktoré si kresťania ctili mnohé stáročia.

Slávenie 2. adventnej nedele s Badínčanmi

     Na druhú adventnú nedeľu 6. decembra 2015 slávili v seminárnom kostole predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne svätú omšu spolu s farníkmi badínskej farnosti. Svätú omšu o 10.45 hod. celebroval správca farnosti Badín vdp. Miloš Jakubík.

Miništrantský víkend „Dobrodružstvo srdca“

     Štyridsaťštyri chlapcov z celej Banskobystrickej diecézy vo veku 9 – 11 rokov sa v dňoch 4. – 6.  decembra 2015 zúčastnilo miništrantského víkendu s názvom Dobrodružstvo srdca v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Miništrantom sa venovalo osem bohoslovcov pod vedením hlavného animátora Martina Garaja. Pre chlapcov si pripravili mnoho zaujímavých súťaží a aktivít.

Stránky