Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2015/2016

Udelenie lektorátu a akolytátu v seminári

     V deň slávnosti sv. Františka Xaverského – patróna Banskobystrickej diecézy, ako aj kňazského seminára v Badíne – 3. decembra 2015 boli v seminárnom kostole udelené bohoslovcom služby lektorátu a akolytátu. Slávnostnú svätú omšu o 17.00 hod. celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal za účasti predstavených seminára, principálov bohoslovcov a iných kňazov, rodinných príslušníkov a ostatných pozvaných hostí.

Stretnutie s novokňazmi v seminári

     V pondelok 30. novembra 2015, na sviatok sv. Ondreja, apoštola, navštívili štyria novokňazi Banskobystrickej diecézy Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, aby sa s ostatnými podelili so skúsenosťami doterajšej pastorácie.

     Návšteva sa začala spoločným slávením svätej omše o 17.30 hod. Hlavným celebrantom bol dp. Martin Pečarka, kaplán v Žarnovici a v homílii sa prítomným prihovoril dp. Marián Husár, kaplán v Prievidzi-meste.

Pozvánka na stretnutie s názvom SVEDKOVIA TAJOMSTVA

     V nedeľu 6. decembra 2015 o 19.00 hod. sa v aule Kňazského seminára v Badíne uskutoční stretnutie s názvom SVEDKOVIA TAJOMSTVA.

Divadelné predstavenie v seminári

     V deň, keď celá Cirkev slávi Nedeľu Krista Kráľa, 22. novembra 2015, v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne predstavili ochotníci zo Zákamenného v literárno-dramatickom pásme s názvom „Anjelom svojim prikážem o tebe“ svojho rodáka a bývalého spišského biskupa Jána Vojtaššáka. 

Slávnosť Krista Kráľa v Badíne

     V poslednú nedeľu liturgického roka – Nedeľu Krista Kráľa – 22. novembra 2015, pri príležitosti blížiacej sa spomienky na patrónku farnosti sv. Katarínu Alexandrijskú, slávili predstavení a bohoslovci Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne spolu so správcom badínskej farnosti vdp. Milošom Jakubíkom a ostatnými farníkmi slávnostnú svätú omšu vo farskom Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej.

Stránky