Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2016/2017

Te Deum a slávnostné promócie v seminári

     V stredu 14. júna 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutoční ďakovná bohoslužba za uplynulý akademický rok – Te Deum a slávnostné promócie tohtoročných absolventov štúdia. Eucharistickému sláveniu Te Deum bude predsedať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Svätá omša sa začne o 9.30 hod. v seminárnom kostole a o 11.00 hod. sa uskutočnia v Aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostné promócie absolventov

Banskobystrická diecéza má šesť nových diakonov

     Dňa 10. júna 2017 bolo vo farskom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici vysvätených šesť nových diakonov pre Banskobystrickú diecézu. Ich svätiteľom bol Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup. Slávnostná svätá omša sa začala o 10.00 hod. V úvode privítal otec biskup kandidátov diakonátu, ich rodiny a priateľov, ako aj všetkých prítomných. Vo svojej homílii vychádzal z obrazu mince, ktorá ma dve

Slávenie vigílie Zoslania Ducha Svätého

     V sobotu 3. júna 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila vigíliová slávnosť Zoslania Ducha Svätého. Svätú omšu za účasti bohoslovcov, predstavených, rehoľných sestier a niekoľkých hostí celebroval o. Ľubomír Grega, špirituál kňazského seminára. Obrady vigílie sa začali v seminárnej kaplnke o 20.30 hod. slávnostným lucernáriom, pri ktorom odzneli čítania v piatich rôznych jazykoch – maďarskom, nemeckom, francúzskom, holandskom

Jubilujúci kňazi v Badíne

     V sobotu 27. mája 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne stretli kňazi Banskobystrickej diecézy, ktorí v tomto roku oslavujú jubileum svojej vysviacky. Stretnutie sa začalo svätou omšou o 11.00 hod. v seminárnej kaplnke. Hlavným celebrantom bol Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na úvod kázne sa zamýšľal nad rozdielnosťou príbehov a pováh ľudí, kňazov nevynímajúc.

Pozývame Vás na vigíliu Zoslania Ducha Svätého

     V sobotu večer 3. júna 2017 budeme o 20.30 hod. sláviť v seminárnom Kostole sv. Františka Xaverského v Badíne vigílnu svätú omšu zo slávnosti Zoslania Ducha Svätého. Počas bohoslužby slova zaznejú štyri čítania zo Starého zákona, dve z Nového zákona – epištola a Evanjelium – vždy v inom jazyku. Všetkých Vás pozývame na túto slávnostnú svätú omšu, aby sme sa zjednotili vo vytrvalej modlitbe podľa vzoru Márie a apoštolov,

Stránky