Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2016/2017

Slávenie Nedele Dobrého pastiera vo farnostiach

     Predstavení a bohoslovci kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne navštívili 7. mája 2017 štyri farnosti Banskobystrickej diecézy. Vo 4. veľkonočnú nedeľu tak spolu s miestnymi veriacimi slávili Nedeľu Dobrého pastiera a zároveň im priblížili niečo zo svojho seminárneho života.

Medzinárodná vedecká konferencia o fatimských zjaveniach

     Vo štvrtok 27. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia zameraná na tému história, posolstvo a aktuálnosť fatimských zjavení. Konferenciu otvoril o 8.00 hod. otec biskup Mons. Marián Chovanec, ktorý toto stretnutie charakterizoval ako možnosť zamyslieť sa nad tým, čo tieto zjavenia priniesli a čo nám môžu povedať

Pavol z Tarzu a materská cirkev v Jeruzaleme

     V pondelok 24. apríla 2017 sa v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnila prednáška s názvom Pavol z Tarzu a materská cirkev v Jeruzaleme. Prednášajúcim na túto tému bol prof. P. Marcello Alfio Buscemi OFM, ktorý v rámci svojho biblického turné po Slovensku zameranom na tému života veriaceho kresťana v prvých komunitách podľa apoštola Pavla zavítal aj do Badína, kde sa venoval vzťahu apoštola národov k materskej cirkvi v Jeruzaleme.

Missa chrismatis v Banskej Bystrici

     Mons. Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, slávil 13. apríla 2017 o 9.30 hod. v Kostole nanebovzatia Panny Márie spolu s kňazmi, bohoslovcami a ostatnými veriacimi slávnostnú svätú omšu svätenia olejov, aby tak spoločne ďakovali za dar kňazstva. V homílii sa otec biskup zamýšľal nad tým, prečo je kňazstvo celoživotnou trvalou úlohou. Hovoril o tom, že kňazstvo nie je práca, ale povolanie a úlohou kňaza je spravovať Božie

Miništrantská víkendovka v Badíne

     V Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne sa 30. marca až 2. apríla uskutočnil posledný miništrantský víkend v tomto akademickom roku určený pre miništrantov vo veku 15 – 21 rokov.

     V piatok sa začal program o 17.00 hod celoseminárnou krížovou cestou a spoločnými vešperami. Po nich nasledovalo krátke zoznamovanie sa a hry. Večer zakončila spoločná modlitba, počas ktorej miništranti premýšľali nad tým, kto je pre nich Ježiš a ako ho vnímajú.

Stránky