Nachádzate sa tu

Domov

Archív 2016/2017

Štedrá večera v seminári

     Posledný večer pred odchodom seminaristov na liturgicko-pastoračnú prax sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne konala ´štedrá večera´. Vo štvrtok 15.12.2016 o 17.00 hod. sa predstavení seminára, bohoslovci, vyučujúci, rehoľné sestry a zamestnanci seminára zišli na spoločnej svätej omši v seminárnej kaplnke. Liturgii predsedal Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Vo svojej kázni uvažoval nad vnímaním Vianoc a narodenia Ježiša. V dnešnej dobe sú

Udelenie kandidatúry posvätných stavov

     8. decembra 2016, v deň slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie bola v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne udelená kandidatúra posvätných stavov diakonátu a kňazstva šiestim bohoslovcom piateho ročníka a jednému bohoslovcovi šiesteho ročníka. Slávnosť sa začala svätou omšou o 16.30 v seminárnej kaplnke. Liturgii predsedal Mons. Branislav Koppal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na omši boli prítomní aj predstavení kňazského

V seminári sa slávila 2. adventná nedeľa spolu s Badínčanmi

     Seminárny Kostol sv. Františka Xaverského v Badíne sa 4. decembra 2016 zaplnil veriacimi badínskej farnosti, ktorí spolu s predstavenými a bohoslovcami kňazského seminára slávili slávnostnú svätú omšu o 10.45 hod.

Bohoslovci prijali ministériá

     V sobou 3. decembra 2016, na slávnosť sv. Františka Xaverského, patróna Banskobystrickej diecézy a kňazského seminára v Badíne, boli v seminárnom kostole udelené bohoslovcom služby lektorátu a akolytátu. Slávnostnú svätú omšu so začiatkom o 10.00 hod. celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal za účasti predstavených seminára, principálov bohoslovcov, pozvaných kňazov, rodinných príslušníkov a ostatných hostí.

Kňazský seminár v Badíne sa opäť zaplnil miništrantmi

     Posledný novembrový víkend v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne patril miništrantom. 35 chlapcov z Banskobystrickej diecézy vo veku 11 – 17 rokov strávilo víkend s bohoslovcami a predstavenými seminára. Témou víkendu bolo podobenstvo o márnotratnom synovi, pričom sa bohoslovci zamerali na dôležitosť vzájomných vzťahov.

Stránky