Nachádzate sa tu

Domov

Oznamy

Prihlášky na denné štúdium katolíckej teológie pre kandidátov kňazstva, laikov aj laičky

     Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave otvára na Teologickom inštitúte pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne akreditovaný študijný program:

Katolícka teológia – magisterské štúdium (spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia) v 6-ročnej dennej forme pre kandidátov kňazstva, laikov a laičky

Termín podania prihlášky: do 31. marca 2019