Nachádzate sa tu

Domov

Te Deum a promócie

príhovor prodekana Univerzity Komenského

     Dňa 11. júna 2014 sa na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnila slávnostná ďakovná svätá omša pri príležitosti ukončenia akademického roka 2013/2014 a slávnostný promočný akt vo veľkej aule seminára.

     Svätá omša, ktorú celebroval diecézny banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec, sa slávila v seminárnej kaplnke o 9.30 hod a bola obetovaná ako poďakovanie Pánu Bohu za uplynulý akademický rok. Na úvod otec biskup pripomenul, že vďaka patrí Bohu nielen za vedomosti nadobudnuté v tomto roku, ale aj za to, že všetci sú v Božej priazni.

     V homílii vyzdvihol potrebu Božej milosti a pôsobenia pri nadobúdaní vedomostí. Je veľmi dôležité hľadať pravdu a nechať sa ňou viesť. Všetkým prítomným vyslovil vďaku za to, že učením a nachádzaním pravdy sa bohoslovci môžu pripravovať na skutočné povolanie dané od Krista.

     Po svätej omši pokračoval v aule slávnostný promočný akt, pri ktorom piatim absolventom denného štúdia odovzdal vysokoškolské diplomy dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského ThDr. Vladimír Thurzo a zároveň sa slávnostnému zhromaždeniu prihovoril. Vyzdvihol pravdu ako jediný cieľ hľadania a nachádzania.

Patrik Špánik

foto: Michal Martinka