Nachádzate sa tu

Domov

Termíny zápisu pre akademický rok 2018/2019

vlajka Kňazského seminára sv. Františka Xaverského

     Zápis študentov RKCMBF UK sa uskutoční najskôr elektronickou formou do Akademického informačné-ho systému (AIS2) a následne písomnou formou na študijnom oddelení teologického inštitútu.

Zápis predmetov v AIS2: 01.08.2018 – 31.08.2018

     Na zápis na študijnom oddelení je potrebné priniesť si index, preukaz študenta, doklad o zaplatení poplatku, čestné vyhlásenie o dobe vysokoškolského štúdia. Pri zápise si študent upresní študijný plán a validuje preukaz. Študent nemôže byť zapísaný do ďalšieho ročníka bez validácie preukazu. Úhrada validčnej známky je možná len bankovým prevodom na účet!
Všetky potvrdenia o štúdiu sa vydávajú v deň zápisu. 

 

Potvrdzujúce zápisy na študijnom oddelení v Badíne:

DENNÉ ŠTÚDIUMEXTERNÉ ŠTÚDIUM
1. ročník

03.09.2018

14.00 hod.
2. - 3. ročník

17.09.2018

14.00 hod.

5. ročník 

22.09.2018

10.00 hod.
4. - 5. ročník

19.09.2018

14.00 hod.

 

 

 
6. ročník

20.09.2018

14.00 hod.

   

 

Bližšie informácie o zápise, ako aj tlačivo čestného vyhlásenia nájdete na stránke fakulty:

https://frcth.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/zapis-vakademickom-roku/

Prosíme všetkých študentov, aby si so sebou priniesli požadované podkladové materiály k zápisu, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch na stránke fakulty. V opačnom prípade nie je možné dodržať časové intervaly a zápis sa zbytočne predlžuje.