Nachádzate sa tu

Domov

Tretie stretnutie Slovom žalmu k jubileu

Slovom žalmu k jubileu

V pondelok 11. apríla 2011 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne uskutočnil tretí tematický večer cyklu SLOVOM ŽALMU K JUBILEU, ktorý je realizovaný v rámci príprav na jubileum 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktoré bude slávené v roku 2013.

Večer začal spoločnou modlitbou vešpier, ktorú viedol diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž. V historickom exkurze diakon Peter Baláž predstavil kostol v Selciach a baziliku z 9. storočia, ktorej zvyšky sa nachádzajú v areáli Bratislavského hradu. Kostol v Selciach je zároveň pútnickým miestom v Banskobystrickej diecéze zasväteným sv. Cyrilovi a Metodovi.

V biblickej časti dp. Blažej Štrba vo svojom komentári s témou „Bože, ty si môj Boh“ priblížil posolstvo 22. Žalmu. Tento žalm na začiatku zachytáva nárek a modlitbu človeka v úzkosti. Je však plný nádeje a vďakyvzdania na Pána, ktorý neopovrhne biedou chudáka, ale ho vypočuje, keď k nemu zavolá.

Všetkých Vás srdečne pozývame na nasledujúce stretnutie, ktoré sa uskutoční 9. mája 2011 o 19.30 v priestoroch Kňazského seminára. Témou biblickej časti bude Žalm 23. s titulom „Pán je môj pastier a v historickom exkurze sa pozrieme na kostol v Dubovom (farnosť Slovenské Pravno) a na Devín.

Kto by mal záujem o zvukové nahrávky a prezentácie z prednášok môže si ich nájsť v sekcii: Na stiahnutie

Viac sa o cykle prednášok môžete dozvieť na: O stretnutiach Slovom žalmu k jubileu

Jozef Benčat