Nachádzate sa tu

Domov

V Banskej Bystrici slávili dar Eucharistie

     V nedeľu 29. mája 2016 slávili vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Svätú omšu celebroval banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec za účasti kňazov z okolitých farností, ako aj predstavených, bohoslovcov, sestričiek z Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne a ostatných veriacich.

     Svätá omša sa začala o 9.30 hod. Prítomným sa v homílii prihovoril otec biskup, pričom spomenul jednu skutočnú udalosť z čias španielskej občianskej vojny. Počas nej priniesli zraneného vojaka do nemocnice. Kvôli svojim zraneniam odmietal jesť. Nevedeli, ako ho presvedčiť, až raz jeho kamarát – vojak išiel do jeho rodného domu, aby požiadal o pomoc jeho rodičov. Otec teda zobral chlieb a išiel navštíviť syna. Tam ho prosil so slovami: „Toto je z domu pre teba.“ Syn vtedy začal jesť a prekonal zranenia a bolesť, ktoré mal z vojny. Preto, ako naše telo potrebuje pokrm, tak aj naša nesmrteľná duša prijíma pokrm duchovný. Ju živí Boh, pričom on sám je tým pokrmom a dáva sa nám. Eucharistia nám pomáha prekonať naše životné zranenia. Keď ju chceme prijímať, je potrebné, aby sme žili duchovný život, pre ktorý je ona posilou. Preto je dôležitá pravidelná svätá spoveď, ktorá pripravuje naše srdcia pre Eucharistiu. Takto môžeme znášať ťažkosti nášho života.

     Ukončenie svätej omše patrilo eucharistickej procesii po Námestí SNP, kde boli pripravené štyri oltáriky pre Najsvätejšiu sviatosť. Procesia vyvrcholila pred Katedrálou sv. Františka Xaverského eucharistickým požehnaním, ktoré všetkým prítomným udelil otec biskup.

Filip Gulai

foto: Martin Mičko